Onder Artsen februari 2022

Nieuw: patiëntencontactpersoon bij ingrijpende gebeurtenissen

Na een ingrijpende gebeurtenis hebben patiënten vaak behoefte aan een contactpersoon. Iemand die er voor hen is, onafhankelijk van de zorgrelatie. Op 1 januari 2022 hebben we in het St. Antonius daarom de rol van een patiëntcontactpersoon geformaliseerd: onze klachtenfunctionarissen hebben nu naast de klachtenbehandeling ook een taak als patiëntencontactpersoon bij ingrijpende gebeurtenissen.

De patiëntencontactpersoon kan een luisterend oor en (emotionele) steun bieden en patiënten kunnen er terecht met vragen na een onverwachte/ingrijpende gebeurtenis. 

Terug naar boven