Onder Artsen maart 2021

Fitcool-poli voor screening van kinderen met obesitas

Kinderen met obesitas die naar de Fitcool-poli zijn verwezen, worden sinds 1 januari gescreend op onderliggende ziekten (als oorzaak van hun obesitas) en nieuwe aandoeningen die zijn ontstaan ten gevolge van hun obesitas (co-morbiditeit). De behandeling van onderliggende ziekten / co-morbiditeit wordt vervolgd door de kinderarts. Het programma voor gecombineerde leefstijl interventie (GLI) is geen onderdeel van deze behandeling door de kinderarts.

Kinderen met obesitas die door de eerste lijn worden doorgestuurd, worden sinds 1 januari 2021 gescreend op onderliggende ziekten en co-morbiditeit op de Fitcool-poli. Zij krijgen hiervoor 2 afspraken; een intakegesprek, gevolgd door een afspraak voor het bespreken van het plan van aanpak. 

Na aanmelding ontvangen patiënten een aantal vragenlijsten. Voorafgaand aan de afspraak vult de patiënt deze vragenlijsten in en stuurt ze op naar de poli Kindergeneeskunde. Ook vragen we de patiënt om de groeigegevens van het CB en de JGZ op te vragen en deze voor de afspraak op te sturen naar de poli Kindergeneeskunde. 

Kinderen met onderliggend lijden en/of co-morbiditeit 

De kinderarts onderzoekt bij kinderen met obesitas onderliggende (somatische, psychiatrische en psychosociale) factoren die de disbalans tussen energie-inname en verbruik veroorzaken. Tevens onderzoekt de kinderarts of er sprake is van co-morbiditeit. De kinderen met co-morbiditeit worden door de kinderarts behandeld. Daarnaast volgen zij in de eerste lijn een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De Fitcool-poli biedt zelf geen leefstijlinterventie programma aan. 

GLI richt zich op verminderen van de energie‐inname, verhogen van lichamelijke activiteit en psychologische interventie om gedragsverandering te bewerkstelligen. Het vindt bij voorkeur in gezinsverband plaats en wordt uitgevoerd in de eerste lijn. 

Kinderen zonder co-morbiditeit krijgen een advies voor GLI in de eerste lijn.

Terug naar boven