Onder Artsen maart 2022

Aanpassing ZorgDomein claudicatio klachten

Patiënten met claudicatio klachten kunnen in eerste instantie heel goed door de huisarts worden geholpen. In veel gevallen zijn patiënten gebaat bij een looptraining onder regie van de huisarts en is een dotterbehandeling of andere operatieve ingreep niet nodig. De verwijsafspraak voor perifeer arteriaal vaatlijden (PAV) in ZorgDomein is hier onlangs op aangepast. 

Het is vaak niet nodig om patiënten met claudicatio klachten voor een operatieve ingreep door te sturen naar de vaatchirurg. Dat is een belangrijke uitkomst van een onderzoek door Zorginstituut Nederland dat zich van 2016 tot 2019 bezighield met verbeterpunten in de ketenzorg voor patiënten met claudicatio klachten. Met een goed uitgevoerde looptraining onder supervisie van de fysiotherapeut, daalt het aantal patiënten dat uiteindelijk een dotterbehandeling of operatieve ingreep nodig heeft. 

Via ZorgDomein kunt u eenvoudig een enkel-arm-index met looptest aanvragen zonder tussenkomst van een vaatchirurg. De huisarts ontvangt de uitslag en advies per brief. Als blijkt dat de patiënt in aanmerking komt voor een looptraining, volgt hij of zij deze onder regie van de huisarts. Met een looptraining verminderen we het aantal onnodige behandelingen en zorgen we samen voor meer zinnige zorg. 

Mochten de klachten onvoldoende verminderen door de looptraining, kunt u de patiënt uiteraard alsnog doorsturen naar de vaatchirurg. Voor vragen kunt u contact opnemen met het St. Antonius Vaatcentrum. Hoe u een enkel-arm-index met looptest aanvraagt via ZorgDomein leest u hier.

Terug naar boven