Onder Artsen mei 2022

Huilbaby: update aangepaste werkwijze

Alweer een maand geleden (op 8 april) startte de pilot om de zorg voor huilbaby's in de regio Utrecht te verbeteren door de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, huisartsen en kinderartsen te versterken. Nieuwe manieren van samenwerken hebben vaak even tijd en aandacht nodig. We vinden het daarom belangrijk hierover in contact te blijven en ook casuïstiekbesprekingen te organiseren.

Laagdrempelig verwijzen

Een belangrijke verandering van de nieuwe werkwijze is dat baby’s met een "hoog-risico op opname/ontsporing" laagdrempelig worden verwezen naar de poli Kindergeneeskunde. Kinderen worden snel gezien (binnen 3 werkdagen). Belangrijk is dat na verwijzen géén medische interventie wordt toegepast door verwijzer. Ook bij medische zorgen wordt geadviseerd te verwijzen vóórdat een medische interventie heeft plaatsgevonden.

De effectiviteit van deze werkwijze wordt onderzocht in het St. Antonius Ziekenhuis en Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. De aanpak (zonder registratie van gegevens) vindt ook in het Diakonessenhuis en Meander Medisch Centrum plaats.

4 juli eerste digitale casusbespreking

Graag evalueren we de aangepaste werkwijze iedere kwartaal door middel van een (digitale) casusbespreking. De eerste vindt plaats op maandag 4 juli van 16:00 tot 17:00 uur 
Aanmelden kan per email via k.de.graaf2@antoniusziekenhuis.nl; In juni volgt een digitale uitnodiging. 

Deel tips en tops

We nodigen iedereen uit om tips / tops van de nieuwe werkwijze of behoefte aan extra scholing/onderwijs per email te delen met k.de.graaf2@antoniusziekenhuis.nl. Zo kunnen we de werkwijze continu met elkaar verbeteren. 

Protocol werkafspraken en meer info

Lees hier de samenvatting van het protocol met de werkafspraken.
Overige websites / hulpmateriaal: 
•    www.cyberpoli.nl/huilbaby
•    www.helpmijnbabyhuilt.nl
•    Ouderfolder (ontwikkeld door GGD regio Utrecht en Meander MC in samenwerking met diverse regio partners)
•    Artikel over de ABC (advanced baby care) poli 

Terug naar boven