Onder Artsen mei 2022

Nieuw digitaal platform voor vervolgzorg in regio Utrecht

Vanaf 16 mei werken vrijwel alle zorginstellingen in de regio Utrecht met ZorgDomein Transfer als digitale oplossing voor het vinden van de juiste plek voor vervolgzorg na een ziekenhuisopname.

In dit digitale systeem kunnen zorgcoördinatoren en transferverpleegkundigen van de ziekenhuizen zoeken naar een geschikte plek voor vervolgzorg voor patiënten die na ziekenhuisopname niet (meteen) naar huis kunnen. ZorgDomein vervangt het eerdere Zorgspoor.

Een grote verbetering is bovendien dat er met de betrokken nazorginstellingen regionale werkafspraken zijn gemaakt over het werken met het systeem. Zo is afgesproken dat nazorginstellingen een plaatsingsverzoek (bijvoorbeeld voor een revalidatie- of verpleeghuisplek) binnen 24 uur in behandeling nemen en een verzoek voor thuiszorg binnen 2 uur.

Ook is afgesproken dat de nazorgorganisaties na elke wijziging hun beschikbaarheid bijwerken zodat de ziekenhuizen altijd een actueel overzicht hebben van beschikbare plekken in de regio.

Terug naar boven