Onder Artsen november 2021

Ontslagbrief via PAT

Het palliatief advies team (PAT) van het St. Antonius Ziekenhuis wordt steeds vaker betrokken bij de klinische opname van een patiënt. Wanneer het PAT betrokken is bij een patiënt ontvangt u ook de ontslagbrieven via het PAT. 

De consulenten brengen de patiënt 4 dimensioneel (lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel) in beeld. De bevindingen en de hieruit voortkomende adviezen worden opgesteld in de ontslagbrief en zo met u als huisarts gedeeld. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de lay-out van de ontslagbrief, kunt u contact opnemen met T. Huijbers – de Bot: t.de.bot@antoniusziekenhuis.nl. Voor inhoudelijke vragen, zie de contactgegevens in de ontslagbrief.

Terug naar boven