Onder Artsen november 2021

Sportheuppoli voor jonge patiënten met heup- en liesklachten

Vanaf 6 december start onze maatschap Orthopedie in samenwerking met de afdelingen fysiotherapie en sportgeneeskunde de Sportheuppoli. Op deze polikliniek worden patiënten met heup- en liesklachten jonger dan 50 jaar multidisciplinair gezien door een orthopedisch chirurg, fysiotherapeut en/of een sportarts.

De Sportheuppoli richt zich vooral op patiënten met klachten gerelateerd aan sporten en bewegen, zoals impingement klachten van de heup of heupklachten na een doorgemaakte Perthes, epifysiolyse of heupdysplasie, maar bijvoorbeeld ook patiënten jonger dan 50 met coxartrose. 

“Met deze multidisciplinaire benadering kunnen we de kwaliteit van zorg voor jonge patiënten met heup- en liesklachten enorm verbeteren”, aldus orthopedisch chirurg Laurens Kaas. De patiënt krijgt in één keer het juiste traject en er wordt minder naar elkaar doorverwezen.

Belle van Meer, sportarts: “De verwijzingen voor de Sportheuppoli die binnenkomen worden door de orthopedisch chirurg en sportarts bekeken. Samen beoordelen wij of de patiënt alleen door orthopeed en fysiotherapeut gezien gaat worden, of dat ook de sportarts bij het eerste polibezoek betrokken moet worden. Het kan ook zijn dat we de patiënt direct inplannen op de poli Sportgeneeskunde. Lies-, heup- of bilblessures op basis van tendomyogene problematiek kunnen het beste terecht bij de sportarts.”  

Laurens Kaas vult aan: “Onze fysiotherapeut kan de fysiotherapeut in de eerste lijn van een concreet behandeladvies voorzien. In de nabije toekomt kunnen we ook op de polikliniek een echo van de heup uitvoeren, waardoor we een echte ‘One-Stop-Shop’ realiseren.”

De Sportheuppoli is 2 dagdelen per week open: op maandagochtend en donderdagmiddag. In Zorgdomein kunt u vanaf 1 december een patiënt < 50 jaar met verdenking op intra-articulaire heupproblematiek verwijzen naar de Sportheuppoli. Deze Zorgdomein-verwijzing vindt u zowel onder Orthopedie St. Antonius als Sportgeneeskunde St Antonius. 

Terug naar boven