Intensive Care en Medium Care (IC/MC)

Aandoeningen Intensive Care en Medium Care (IC/MC)

Patiënten moeten soms met spoed op de IC of MC worden opgenomen. Dit komt vaak door een levensbedreigende ziekte of door een levensbedreigende complicatie na een operatie. Deze opnames op de IC/MC zijn niet gepland. De meest voorkomende ziektebeelden bij patiënten die met spoed op de IC of MC komen, zijn:

Een longontsteking is een infectie van het longweefsel, meestal veroorzaakt door een bacterie of virus. Een longontsteking wordt behandeld door het toedienen van antibiotica. Vaak is de patiënt die een longontsteking krijgt flink verkouden (geweest). De belangrijkste symptomen van een longontsteking zijn hoesten en koorts. Vaak gaat dit gepaard met slijmvorming in de longen en soms met benauwdheid. Als de long erg ontstoken is kan de patiënt zuurstof tekort komen. De ademhaling moet in dit geval ondersteund en misschien zelfs geheel overgenomen worden.

De binnenwand van de boezems en kamers in het hart kan ontstoken raken, meestal door een bacterie of virus. De ontsteking begint meestal bij de hartkleppen. De binnenwand van het hart is normaal glad, waardoor het moeilijk is voor bacteriën om zich te hechten. Een hartklep of kunstklep heeft echter een ruw oppervlak waardoor bacteriën zich makkelijker kunnen hechten. Als dit gebeurt, vindt er onherstelbare schade aan de hartklep en het omringende weefsel plaats. Het is een gevaarlijke ziekte, die moeilijk te behandelen is. De belangrijkste behandeling is het toedienen van zeer krachtige antibiotica. Soms moet er een operatie aan de hartklep plaatsvinden.

Ondanks vele voorzorgsmaatregelen kan er na een operatie een infectie optreden. Wondinfecties zijn hier een voorbeeld van, maar ook een slecht genezende of lekkende operatienaad van een darm die een ernstige buikinfectie veroorzaakt. Naast antibiotica is vaak een 'herstel'operatie noodzakelijk

Bloedvergiftiging of sepsis is een ernstig ziektebeeld, dat wordt veroorzaakt door een infectie. Meestal door bacteriën of hun producten (toxinen). Een sepsis ontstaat vaak acuut. Het kan thuis ontstaan, maar ook tijdens het verblijf in het ziekenhuis als complicatie op een ingreep of behandeling van een andere ziekte. Bloedvergiftiging is een ontstekingsreactie van het hele lichaam als reactie op deze infectie. De infectie kan op één plek in het lichaam beginnen, maar het hele lichaam is vaak ernstig ziek. Meerdere organen kunnen beschadigd raken, zoals de nieren en/of longen. Men spreekt dan van Multi Orgaan Falen (MOF). De behandeling bestaat uit het toedienen van antibiotica en ondersteuning van de beschadigde organen. De organen kunnen bij snel ingrijpen herstellen. De beschadiging kan echter ook onherstelbaar zijn en in enkele gevallen tot overlijden leiden.

Als gevolg van een hartstilstand (en reanimatie) heeft de bloedsomloop korte tijd stil gestaan. Hierdoor kunnen organen beschadigd raken. Dit kan (deels) herstellen. Vlak na de reanimatie is niet te bepalen hoe ernstig deze beschadiging is. Dit geldt met name voor schade in de hersenen.

Behandeling/koelen

Om hersen- en orgaanschade te beperken, wordt het lichaam van de patiënt de eerste 24 uur bewust gekoeld tot 36 graden met een koeldeken. Door de koeling wordt de ontstekingsreactie in het lichaam en de hersenen verminderd. De patiënt wordt met medicatie in slaap gehouden. Dit zorgt samen met de koeling voor een verminderd energiegebruik. Na 24 uur wordt het koelen gestopt en warmt het lichaam langzaam weer op. Daarna wordt de slaapmedicatie gestopt en worden de hersenfuncties beoordeeld.

Prognose

In het beste geval is er nauwelijks of geen schade en uitzicht op volledig herstel van de patiënt. In het slechtste geval zal de patiënt nooit meer wakker worden. Hij of zij blijft dan in een coma en zal zeer waarschijnlijk overlijden. Alle mogelijkheden daartussen zijn ook mogelijk. Verschillende neurologische testen en onderzoeken worden verricht om de mate van hersenschade te bepalen. Bij sommige testuitslagen wordt door de neuroloog en de intensivist geconstateerd dat er geen kans op herstel bestaat. Al deze uitslagen worden uiteraard uitgebreid met de naasten van de patiënt besproken.

Ernstig bloedverlies kan een reden zijn om opgenomen te worden op de Intensive Care. Als gevolg van ernstig bloedverlies kan de bloeddruk dalen. Hierdoor zal de bloedsomloop verstoord raken. Verschillende organen kunnen hierdoor beschadigd raken. Deze organen moeten eventueel worden ondersteund.

Belangrijke oorzaken van ernstig bloedverlies zijn:

  • een ernstig ongeluk;
  • een gebarsten lichaamsslagader;
  • een maag- en/of darmbloeding;
  • een longbloeding

De behandeling van ernstig bloedverlies heeft twee belangrijke doelen. Ten eerste moet een ernstige bloeddrukdaling worden voorkomen of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk worden beperkt. Dit gebeurt door de patiënt een infuus te geven en het verloren bloed te vervangen door vocht of eventueel door bloedtransfusie. Ten tweede moet de bloeding worden gestopt. Vaak is hier een (kijk)operatie voor nodig. Ook kan op de afdeling Radiologie geprobeerd worden het kapotte bloedvat te dichten. 

Bij een hersenberoerte is de bloedtoevoer naar de hersenen plotseling onderbroken. Dit kan twee oorzaken hebben.

  1. Een stolsel in een bloedvat kan het bloedvat afsluiten (ischemische beroerte)
  2. De bloedtoevoer naar de hersenen kan onderbroken worden als een bloedvat in de hersenen barst en bloed in de hersenen sijpelt: een hersenbloeding.

Een scan is bijna altijd noodzakelijk om te kijken of het gaat om een beroerte of bloeding. Dit is belangrijk omdat de behandeling van elkaar verschilt. Bij een stolsel geven we medicijnen om het stolsel op te lossen. Bij een bloeding verlagen we vaak de bloeddruk en starten we een operatie. Deze operatie voeren we niet uit in het St. Antonius Ziekenhuis. De patiënt moet dan ook naar een neurochirurgisch centrum. Als de hersenen ernstig beschadigd zijn, vindt opname op de Intensive Care plaats om de werking van de hersenen en andere organen te controleren en te stabiliseren.

Na een ongeval volgt geregeld een operatie en komen patiënten aansluitend op de IC voor verdere behandeling. Ook kunnen patiënten na een ongeluk ter observatie op de IC komen te liggen. Dit betreft vaak observatie van bewustzijn, ademhaling en bloeddruk.

Terug naar boven