Nieuwsoverzicht Kankercentrum

Aandacht voor Darmkankermaand

Bijeenkomsten op 19 en 27 maart 2024

Maart is internationale Darmkankermaand. Het St. Antonius Ziekenhuis besteedt met twee voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten aandacht aan deze maand.

Bijeenkomst over darmkanker

Op een patiëntenbijeenkomst op 19 maart vertellen diverse zorgverleners onder meer over vroegtumoren, systeemtherapie, voeding en beweging. Vanuit het St. Antonius neemt GE-chirurg Anke Smits deel. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Oncomid, waarvan het St. Antonius deel van uitmaakt, en vindt van 18.30 tot 21.05 uur plaats in het UMC Utrecht.

Meer informatie over de bijeenkomst darmkanker

Seminar Samen Beslissen

Op 27 maart organiseert Stichting Darmkanker de seminar Samen Beslissen in Domus Medica, Mercatorlaan 1200 in Utrecht. Ontdek hoe darmkankerpatiënten de behandeling krijgen die bij hen past en hoe zorgverleners 'Samen Beslissen' effectief toepassen. Het programma bestaat uit trainingen, workshops en lezingen. 

Meer informatie over Samen Beslissen

St. Antonius Kankercentrum

Het St. Antonius Kankercentrum behandelt jaarlijks meer dan 3.000 patiënten. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland is het St. Antonius hiermee de grootste behandelaar in de regio Midden-Nederland.

Door het onderzoeken, opereren of anderszins behandelen van grote aantallen patiënten, is  door de jaren heen veel kennis en ervaring opgebouwd rondom alle aspecten van kanker. We doen veel meer operaties dan de landelijk opgestelde kwaliteitsnormen vereisen. Daarnaast beschikt het ziekenhuis over innovatieve apparatuur en behandelmethoden. Bovendien werkt het voor diverse kankersoorten intensief samen met andere ziekenhuizen in de regio en het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.

Behalve voor de behandeling van de ziekte zelf, heeft het St. Antonius ook oog voor de invloed hiervan op het leven van de patiënt en diens naasten.

Terug naar boven