Behandelingen & onderzoeken Kindergeneeskunde

Adrenalinepen bij anafylactische reactie

Een ernstige allergische reactie wordt ook wel een anafylactische reactie genoemd. Een anafylactische reactie kan levensbedreigend zijn.

Als uw kind kans heeft op een (zeer) ernstige allergische reactie, dan schrijft de kinderarts een adrenalinepen voor.

Het is belangrijk om snel te handelen bij een allergische reactie. Wat te doen, hangt af van de ernst van de klachten.

Meer over anafylactische reactie

Een anafylactische reactie treedt vaak binnen een paar minuten tot een uur op. Het lichaam reageert overgevoelig op bijvoorbeeld een voedingsmiddel, geneesmiddel of een insectenbeet. De klachten en verschijnselen kunnen tegelijkertijd in verschillende organen optreden. Onder andere in de ogen, huid, maag- en darmkanaal, keel en longen. Ook kan de bloeddruk dalen. Soms zo ernstig dat er bewustzijnsverlies optreedt. Dit wordt een shock genoemd.

Hieronder staat hoe u een allergische reactie kunt herkennen en hoe een anafylactische reactie.

Een allergische reactie is te herkennen aan:

Huid

 • Roodheid
 • Galbulten
 • Jeuk
 • Zwelling van oogleden, lippen, handen of andere lichaamsdelen

Maag en darmen

 • Krampende buikpijn
 • Voortdurend overgeven
 • Diarree
 • Aandrang tot poepen

Neus en ogen

 • Niezen
 • Acute loopneus
 • Verstopte / jeukende neus
 • Rode en jeukende ogen

Een anafylactische reactie is te herkennen aan vaak een combinatie van bovenstaande reacties met:

Keel en longen

 • Benauwdheid
 • Piepen
 • Gierende ademhaling
 • Heesheid
 • Moeite met praten en slikken
 • Tintelingen in mond of op tong
 • Gevoel van dichte keel
 • Blauwe lippen

Hart en bloedvaten

 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Flauwvallen
 • Verminderd aanspreekbaar

Overig

 • Niet lekker voelen
 • Angstig gevoel
 • Suf of verward voelen

Behandeling

Wat te doen bij een anafylactische reactie

Handel snel

Krijgt uw kind (één van) deze klachten? Dan is het belangrijk om snel te handelen.

5 gradaties

Wat u precies moet doen, hangt af van de ernst van de klachten. De ernst wordt verdeeld in 5 gradaties.

Wat te doen bij welke gradatie

In onderstaand overzicht leest u welke klachten bij welke gradatie horen en hoe u moet handelen.

Tabel met gradatie allergische reacties

Neem altijd een adrenalinepen mee

Omdat een anafylactische reactie snel en op elk moment kan optreden, vaak juist buitenshuis optreedt en binnen 10 minuten levensbedreigend kan worden, is het noodzakelijk dat uw kind de adrenalinepen altijd bij zich draagt. Geef mensen in uw omgeving, zoals leerkrachten of medewerkers van een kinderdagverblijf, ouders van een beste vriendje etc. hier ook uitleg over.

Waarom adrenaline toedienen

Door een injectie met adrenaline:

 • Vernauwen de bloedvaten waardoor de bloeddruk stijgt.
 • Versnelt de hartslag.
 • Verwijden de luchtwegen zich.
 • Stopt de anafylactische reactie.

Hierdoor worden de klachten minder. Dit werkt snel, binnen 3-5 minuten. Twijfel niet! Liever een keer voor niets de adrenalinepen gebruiken dan te lang uitstellen en te laat toedienen. De bijwerkingen zijn namelijk maar heel mild en tijdelijk.

Hoe de adrenalinepen gebruiken?

Er zijn 2 typen adrenalinepennen: de EpiPen® en de Jext. Zowel decEpiPen® als de Jext is een voorgevulde spuit die u kunt toedienen bij uw kind bij een (zeer) ernstige allergische reactie.

Toedienen EpiPen® /Jext

1. Verwijder de veiligheidsdop van de EpiPen®/Jext. 

 • Bij de Epipen is de veiligheidsdop blauw.
 • Bij de Jext is de veiligheidsdop geel.

2. Stoot het uiteinde van de EpiPen®/Jext in 1 beweging stevig tegen het dijbeen. U hoort dan een klik. Houd dit vast voor 10 seconden.

 • Bij de Epipen is het uiteinde oranje.
 • Bij de Jext is het uiteinde zwart.

3. Verwijder de EpiPen®/Jext en wrijf de plek 10 seconden

4. Bel 112 en meld een geval van anafylaxie. Dien een 2e EpiPen®/Jext toe als de klachten binnen 5-15 minuten niet zijn verminderd.

5. Vergeet na gebruik niet om een nieuwe adrenalinepen aan te vragen bij de behandelend arts.

Toediening van adrenaline in het dijbeen (voorbeeld is Jext-pen)

Illustraties voor toediening adrenaline met Jext-pen

Toedienen adrenaline stap voor stap (voorbeeld is EpiPen®)

Illustratie toediening adrenaline met EpiPen

Schakel altijd medische hulp in

De injectie werkt snel, maar tijdelijk. Uw kind moet daarom bij een anafylactische reactie altijd meteen door een arts onderzocht en zo nodig verder behandeld worden. Ook als uw kind na de injectie lijkt op te knappen.

Dien dus altijd eerst de injectie toe en roep daarna pas hulp in door 112 te bellen. Er mag namelijk geen kostbare tijd verloren gaan. Hoe eerder de adrenalinepen wordt gebruikt, hoe groter de kans dat de anafylactische reactie op tijd stopt.

Expertise en ervaring

Expertise & Ervaring (KIND)

De kinderartsen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben bijzondere expertise op het gebied van diabetes, eczeem, hoofdpijn, keel-, neus- en oorproblemen, langdurige buikpijn, long- en bovenste luchtweginfecties, overgewicht, urineweg- en plasproblemen neurofibromatose type 1, ontwikkelingsachterstand, syndroom van Down, vroeggeboorten en huilbaby’s en groei- puberteits- en andere hormoonziekten.

Kinderwebsite

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een speciale website voor kinderen. Kinderen van 0-6 jaar, van 6-12 jaar en tieners maken spelenderwijs kennis met het ziekenhuis en de medewerkers. Er zijn fotoverhalen, filmpjes en kleurplaten. 

www.antoniuskids.nl 

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code KIND 71-B

Terug naar boven