Kindergeneeskunde

Poli voor kinderen met obesitas

Op de poli Kindergeneeskunde worden kinderen met obesitas gescreend op onderliggende ziekten, als mogelijke oorzaak van hun obesitas en op nieuwe aandoeningen ten gevolge van hun obesitas.

Wat is obesitas

Obesitas (ernstig overgewicht) is een chronische ziekte, die impact heeft op de fysieke gezondheid en het psychosociaal functioneren van kinderen/volwassenen.

Oorzaken van obesitas 

Bij obesitas is er sprake van een disbalans tussen energie-inname en -verbruik. Het is belangrijk om te onderzoeken wat de onderliggende ziekten zijn voor deze disbalans. Deze onderliggende ziekten kunnen zowel een somatische (lichamelijke), psychiatrische als psychosociale oorsprong hebben.

Gevolgen van obesitas

Obesitas kan leiden tot nieuwe aandoeningen (co-morbiditeit). Naast de lichamelijke ongemakken kan obesitas ook leiden tot psychosociale problemen. Daarnaast is er verhoogde kans op het ontstaan van bijvoorbeeld suikerziekte, hart- en vaatziekten en gewrichtsproblemen.

Behandeling van obesitas

Behandeling van obesitas is essentieel, want > 70% van de kinderen met obesitas, worden volwassenen met obesitas! De hoeksteen in de behandeling van obesitas is 'Gecombineerde Leefstijl Interventie' [GLI]. GLI richt zich op verminderen van de energie‐inname, verhogen van lichamelijke activiteit en psychologische interventie om gedragsverandering te bewerkstelligen. Het vindt bij voorkeur in gezinsverband plaats en dicht bij huis. De huisarts kan u hierover verder informeren.

Verwijzing naar de poli Kindergeneeskunde voor kinderen met obesitas

Kinderen met obesitas kunnen door de huisarts/jeugdarts verwezen worden naar de poli Kindergeneeskunde waar zij worden gescreend op onderliggende ziekten, als mogelijke oorzaak van hun obesitas en op nieuwe aandoeningen ten gevolge van hun obesitas. 

Voorbereiding op het poli-bezoek 

De huisarts/jeugdarts heeft bij uw kind obesitas vastgesteld en uw kind verwezen naar de poli Kindergeneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis. Na verwijzing door huisarts/jeugdarts ontvangt u/uw kind een vragenlijst, die ingevuld en opgestuurd moet worden naar de poli Kindergeneeskunde. Tevens vragen wij u om de groeigegevens van uw kind bij het CB en de JGZ op te vragen en ook deze op te sturen naar de poli Kindergeneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis. Na ontvangst van de vragenlijst en de groeigegevens ontvangt u/uw kind een afspraak bij de kinderarts.

Tijdens deze afspraak wordt de vragenlijst besproken en zal de kinderarts een lichamelijk onderzoek bij uw kind verrichten.  Daarna wordt een (nuchter) bloedonderzoek gepland, hiervoor moet een afspraak gemaakt worden bij het laboratorium van het St. Antonius Ziekenhuis. Ook zal er op de polikliniek Kindergeneeskunde een telefonische afspraak gepland worden om de uitslagen van het bloedonderzoek te bespreken.

Op basis van de bevindingen van het intake gesprek, het lichamelijk onderzoek en het bloedonderzoek geeft de kinderarts een advies. Indien het bloedonderzoek niet afwijkend is volgt terugverwijzing naar de huisarts en is er geen verdere controle bij de kinderarts nodig.

Bij een onderliggende ziekte (somatische, psychiatrische en psychosociale) zal uw kind door de kinderarts, of via de huisarts worden verwezen voor behandeling. 

Alle kinderen met en zonder onderliggende ziekten/co-morbiditeit volgen een GLI in de 1ste lijn bij voorkeur in gezinsverband en dicht bij huis. De huisarts zal u hier verder over informeren.

Vragen?

Mochten u of uw kind vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Polikliniek Kindergeneeskunde: T 088-320 63 00.

Terug naar boven