Behandelingen & onderzoeken

Klysmabehandeling

Verstopping of obstipatie is een veel voorkomend probleem bij kinderen. Om deze klachten te verhelpen, kan de arts een klysmabehandeling voorschrijven. Deze folder geeft een beschrijving van de gang van zaken rondom de klysmabehandeling en is bedoeld als voorbereiding op de behandeling.

Op deze pagina snel naar

Code
KIND 05