Kosten en zorgverzekering

Contracten met zorgverzekeraars

Onderhandelingen met zorgverzekeraars voor 2024 zijn in volle gang. Met een aantal zorgverzekeraars heeft het St. Antonius Ziekenhuis al afspraken gemaakt. Hieronder vindt u een overzicht van deze afspraken.

Overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars

Bekijk ons overzicht 'status afspraken zorgverzekeraars 2024' om te weten met welke zorgverzekeraars het St. Antonius Ziekenhuis afspraken heeft gemaakt over vergoeding van zorg in 2024*. Of bekijk het overzicht  'status afspraken zorgverzekeraars 2023' voor de gemaakte afspraken over de vergoeding van zorg in 2023.

*Dit betreft het basispakket, met inachtneming van wettelijk eigen risico en eigen bijdrage. Dit geldt dus niet voor de zorg uit het aanvullende pakket. Hiervoor sluit u desgewenst zelf een aanvullende verzekering af bij uw zorgverzekeraar.

Budgetpolissen

De budgetpolissen van Zilveren Kruis en Caresq vallen, net als in 2023, ook in 2024 niet onder de verzekerde zorg in het St. Antonius Ziekenhuis. Dit betekent dat als u één van deze polissen heeft, niet alle planbare ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De volgende zorg wordt wel vergoed met een budgetpolis:

  • Spoedzorg
  • Zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar
  • Zorg op grond van verwijzing van een ander ziekenhuis (tertiaire verwijzing)
  • Verloskundige Zorg
  • Prostaatkanker zorg
  • Bevolkingsonderzoek darmkanker
  • Overige producten (OVP’s) waaronder laboratoriumonderzoek (eerstelijns diagnostiek)
  • Kaakchirurgie

Nieuw dit jaar is dat de ZEKUR-polis van VGZ vanaf 2024 wel de planbare zorg vergoedt in het St. Antonius Ziekenhuis. Dit betekent dat u met deze polis vanaf 2024 weer in ons ziekenhuis terecht kunt.

Afspraken over geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Met de zorgverzekeraars CZ zijn we op dit moment nog in gesprek over de contractering van de geestelijke gezondheidszorg die wij aanbieden. Hierover volgt, zodra bekend, meer informatie.

Meer informatie

Terug naar boven