Kosten en zorgverzekering

GGZ behandelingen vanaf 1 januari 2022

In 2022 gaat er iets veranderen in de geestelijke gezondheidszorg.  Vanaf 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Er verandert daarmee voor u als patiënten niks aan de zorg die u geleverd krijgt, maar wel aan de manier waarop deze in rekening gebracht wordt. Ook kan het gevolgen hebben voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u hieronder.

Waarom is er een nieuw model?

De reden waarom er  nu een andere bekostiging komt voor de geestelijke gezondheidszorg is omdat het huidige systeem complex en niet transparant is en voor veel administratie van behandelaren zorgt. Het is voor veel patiënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Het zorgprestatiemodel zorgt voor meer eenvoud en transparantie waardoor de rekening herkenbaarder wordt voor patiënten en zorgverzekeraars. Ook vermindert het de administratieve lasten, waardoor we meer tijd overhouden voor de zorg. 

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Vanaf 1 januari 2022 worden ggz-behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. Dit is een bekostiging op basis van zorgprestaties en niet meer op basis van zorgtrajecten (DBC). De bekostiging is de manier waarop wordt bepaald wat een zorgaanbieder voor geleverde zorg in rekening mag brengen. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. 

Welke zorgprestaties zijn er? 

Er zijn verschillende soorten zorgprestaties: 

  • Consulten: Dit zijn de gesprekken, fysiek of online, die u heeft met uw zorgverlener. 
  • Groepsconsulten: U praat met de zorgverlener in een groep met andere patiënten. 
  • Verblijfsdagen: Een dag en nacht in een kliniek is een verblijfsdag. 

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk. Of reistijd omdat uw zorgverlener bij u thuis was. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden als dat van toepassing is bij een consult of een verblijfsdag opgeteld. Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’. Bijvoorbeeld een ‘ECT behandeling’.

Het eigen risico

Voor de meeste zorg uit de basisverzekering moeten patiënten eigen risico betalen. De zorgverzekeraar berekent dit per kalenderjaar. Een kalenderjaar is van 1 januari tot en met 31 december.

Zo gaat het nu 

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. 
Een voorbeeld: een patiënt heeft in oktober, november en december 2020 8 gesprekken met een psycholoog. De behandeling gaat verder in 2021. In januari en februari zijn er nog 4 gesprekken. Dan is de behandeling klaar. Alle 12 gesprekken staan op dezelfde rekening die in maart 2021 naar de zorgverzekeraar gaat. Die kijkt naar de startdatum van de behandeling. Die was in oktober 2020. Alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject. Dit gaat veranderen.

Zo gaat het vanaf 2022 

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

Een voorbeeld: een patiënt heeft in 2022 8 gesprekken met een psycholoog. De behandeling gaat verder in 2023. In 2023 heeft hij 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2022 plaatsvinden tellen mee voor het eigen risico van 2022. De 2 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor het eigen risico van 2023.

Wat merkt de patiënt?

De patiënt merkt geen of weinig verschil als:

  • De patiënt meerdere jaren in zorg is en blijft. Dan bracht de zorgverzekeraar al ieder jaar het eigen risico in rekening bij de patiënt
  • Een behandeling binnen één kalenderjaar klaar is. Zo’n behandeling valt zowel in het oude als in het nieuwe systeem onder het eigen risico van dat kalenderjaar

De patiënt kan veranderingen in het eigen risico merken als:

  • De behandeling over een jaargrens van 31 december heen gaat. Bijvoorbeeld als de patiënt in 2022 nieuw in zorg komt en de behandeling doorloopt in 2023. Als u in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening, zowel in 2022 als in 2023.

Heeft de patiënt in hetzelfde kalenderjaar andere zorgkosten gehad die zijn vergoed uit de basisverzekering? Dan kan het zijn dat hij daarvoor al het eigen risico heeft betaald. Of een deel daarvan. Wanneer de patiënt het hele eigen risico heeft gebruikt voor andere vormen van zorg, hoeft de patiënt geen eigen risico meer te betalen over zijn ggz-behandeling.

Rekening behandeling

De psychiatrie en psychologie afdeling stuurt  vanaf 1-1-2022 de rekening na afloop van iedere behandeling zo snel als mogelijk naar de zorgverzekeraar. De patiënt kan op de rekening van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie hij behandeld is. De rekening bevat herkenbare informatie die makkelijk kan worden gecontroleerd. De patiënt krijgt de rekening ook sneller. Zo weet hij eerder welke kosten zijn gemaakt en of hij eigen risico moet betalen.

Tot slot

Voor algemene informatie over vergoeding van u zorg, afspraken met verzekeraars, prijzen en betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze webpagina over kosten en zorgverzekering. Voor vragen over uw zorgverzekering en het eigen risico kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht.

Meer weten? 

Bezoek dan de website over het zorgprestatiemodel. Of bekijk deze korte video.

Terug naar boven