Kwaliteit en patiëntervaringen

Onze resultaten

Bij het meten van de kwaliteit van zorg gaat het om de patiëntervaring en het resultaat van de geleverde zorg. Over het algemeen geldt ‘Hoe meer ervaring een ziekenhuis of specialist heeft, doordat ze jaarlijks veel patiënten behandelen, hoe beter de kwaliteit’. Daarom worden er allerlei normen vastgesteld over het minimaal aantal te behandelen patiënten. We laten bij onze behandelingen zien hoeveel patiënten in het St. Antonius Ziekenhuis behandeld zijn. Zo kunnen wij transparantie creëren voor patiënten, zorgverzekeraars en professionals. 

Helaas is het lastig om de verschillen tussen ziekenhuizen op uitkomsten van zorg transparant te maken. Wat het vergelijken complex maakt is vooral de correctie die toegepast moet worden voor de kenmerken van de behandelde patiëntgroepen, omdat deze patiënten immers per ziekenhuis verschillend zijn. In het ene ziekenhuis worden bijvoorbeeld meer mensen met spoed behandeld dan in het andere, waardoor de te verwachten uitkomsten wezenlijk van elkaar verschillen. Of er komen juist veel meer zwaardere patiënten met een hoger risico op complicaties binnen, omdat het ziekenhuis juist gespecialiseerd is in die specifieke aandoening of behandeling.  

Via de onderstaande tegels krijgt u inzicht in hoe wij aan transparantie over onze zorgresultaten werken en in de sterftecijfers van het St. Antonius Ziekenhuis.

Terug naar boven