St. Antonius zorgresultaten

Nederlandse Hart Registratie (NHR)

Als Hartcentrum van het St. Antonius Ziekenhuis willen wij de best mogelijk zorg verlenen aan onze patiënten. Het is dus van groot belang dat er een volledig beeld is van de behandelresultaten, zowel in het St. Antonius Ziekenhuis als andere ziekenhuizen in Nederland waar hartpatiënten worden behandeld. Op deze manier kunnen de verschillende ziekenhuizen de onderlinge behandelresultaten vergelijken en van elkaar leren en krijgen patiënten inzicht in de resultaten van de behandelingen per ziekenhuis.

Om dit voor elkaar te krijgen is het St. Antonius samen met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven in 2012 gestart met Meetbaar Beter om de resultaten van behandelingen te vergelijken en openbaar te maken. Meetbaar Beter is op 1 september 2017 gefuseerd met de BHN (Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland) en de NCDR (National Cardiovascular Date Registry) tot de Nederlandse Hartregistratie (NHR). Binnen de NHR verzamelen de ziekenhuizen gezamenlijk informatie over belangrijke onderwerpen rondom de ingreep of operatie zoals technisch succes, aantal complicaties en de verbetering van kwaliteit van leven van de behandelde patiënten.   

Het vergelijken van de resultaten van de verschillende ziekenhuizen moet zorgvuldig gebeuren, immers kan het voorkomen dat het ene ziekenhuis meer patiënten met spoed heeft behandeld dan een ander ziekenhuis en daarom andere resultaten laat zien. De NHR zorgt ervoor dat er voor deze verschillen wordt gecorrigeerd, waardoor vergelijken wel mogelijk is.

De resultaten van de verschillende ziekenhuizen worden per behandeld ziektebeeld en per ingreep/operatie openbaar gepubliceerd.

In het St. Antonius vinden we alleen het meten en rapporteren van resultaten niet voldoende,er valt immers altijd iets te verbeteren. We kijken dus ook kritisch naar onze eigen resultaten vergeleken met andere ziekenhuizen. Dit vergelijken en tot in detail bespreken van de resultaten gebeurt onder andere in een zogenaamd ‘ketenoverleg’. Artsen, verpleegkundigen en coördinatoren van verschillende specialismen zijn hierbij aanwezig en beslissen welke verbeteringen er kunnen worden doorgevoerd (zogenoemde verbeterinitiatieven). Afhankelijk van het onderwerp wordt er een verbeterteam aangesteld dat, onder leiding van een medisch specialist, de verbeteringen implementeert in de praktijk en beoordeelt of het succesvol is. Naast de verbeterinitiatieven die in het St. Antonius worden gestart, zijn er ook initiatieven die in andere ziekenhuizen tot succes hebben geleid. Deze initiatieven worden door de NHR gedeeld onder de deelnemende ziekenhuizen om ervaring en kennis tussen centra te delen en samenwerking binnen de Nederlandse hartzorg te verbeteren.    

Doordat er ondertussen een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar is over patiënten die in het verleden zijn behandeld is de arts op basis van patiëntkenmerken (zoals geslacht, leeftijd en ziektebeeld) beter in staat om gepersonaliseerde voorlichting te geven. Denk hierbij aan succespercentage van bepaalde ingrepen en kans op complicaties.  

De NHR zorgt ook voor de registratie van alle cardiologische implantaten (bijvoorbeeld een hartklep of een pacemaker) die patiënten tijdens een ingreep aan het hart ontvangen. In Nederland nemen alle cardiologische centra deel aan deze kwaliteitsregistratie. Het is belangrijk dat de registratie van implantaten zorgvuldig gebeurt, zodat landelijk altijd terug te vinden is wie welk implantaat draagt.

Zorgresultaten verbeteren door Safety check

Tijdens de metingen viel op dat de sterfte bij hartoperaties in het Isala hartcentrum lager was dan bij vergelijkbare hartcentra. De verklaring lag in de Isala Safety Check. De andere Meetbaar beter-hartcentra hebben deze best practice overgenomen waarna de sterfte bij hartoperaties daar ook gedaald is.

De Safety check wordt nu bij alle operaties uitgevoerd. Wanneer de patiënt onder narcose in de operatiekamer ligt, voert het chirurgisch team, naast alle standaard controles, een extra check uit. Deze specifieke check wordt gebruikt om de toestand van de patiënt en bijzondere risico’s die misschien spelen, boven water te krijgen en de operatie eventueel aan te passen. Onderdeel van de informatie zijn de gegevens die beschikbaar zijn van een echo van het hart die gemaakt wordt via de slokdarm. Zo is het team vlak voor de operatie op de hoogte van de meest actuele informatie rondom de pompfunctie, hartkleppen, aorta en kan de meest veilige operatie worden verricht.

Op dit moment lopen binnen het St. Antonius verbeterprojecten rondom deze aandoeningen.

  • AVR en CABG (combi aortakleplijden en coronair lijden)
  • Aortakleplijden (o.a. eiwitverrijkte voeding voor de operatie)                                                                                          
  • Atriumfibrilleren                                                                                        
  • Coronair lijden               

Kijk op de website van de Nederlandse Hart Registratie(externe link) voor de actuele informatie. 

Wilt u weten wat de NHR doet in samenwerking met de centra, dan kunt u terecht op www.nederlandsehartregistratie.nl(externe link)

Contactpersonen binnen het St. Antonius Ziekenhuis

Terug naar boven