St. Antonius zorgresultaten

Over waardegedreven zorg

Value-based healthcare is de organisatie van de zorg rondom ‘value’ of in het Nederlands:  waarde voor patiënten. Hierbij wordt waarde heel duidelijk gedefinieerd als de relevante resultaten van behandeling voor de patiënt ten opzichte van de kosten van deze behandeling.

Tot nu toe wordt in de zorg vaak gesproken over kwaliteit van zorg, maar is het per persoon of instantie heel verschillend wat hiermee wordt bedoeld. Met Value-based healthcare wordt deze kwaliteit inzichtelijk en kan deze verbeterd worden. 

Hiertoe meten ziekenhuizen en zorgverleners hun zorgprocessen en -activiteiten en kijken zij kritisch naar hun zorgresultaten. Zij richten zich op die onderwerpen (indicatoren) die voor de patiënt het belangrijkste zijn. Vooraf bepalen zorgverleners en patiënten per aandoening of zorgproces welke dit zijn.

Door deze onderwerpen vervolgens gestructureerd te meten en te vergelijken ontstaat er inzicht in verschillen; bijvoorbeeld dat ene aanpak een betere uitkomst geeft dan de andere. Zo kunnen ziekenhuizen en zorgverleners best practices van elkaar overnemen en verbetert de kwaliteit van zorg. 

Een ander onderdeel van VBHC is de verhouding tussen het zorgresultaat en de gemaakte kosten. Het streven is om te investeren waar de toegevoegde waarde voor de patiënt het grootst is en kosten voor zaken die geen waarde toevoegen te vermijden.

Value-based health care is gestoeld op het gedachtengoed van  prof. Michael E. Porter en prof. Elisabeth Teisberg. In de Verenigde Staten, Duitsland en Scandinavië werken veel zorginstellingen met deze methode. Ook in Nederland krijgt VBHC steeds meer navolging. Het St. Antonius Ziekenhuis en Santeon, de ziekenhuisgroep waar het St. Antonius deel van uitmaakt, zijn hierbij voorlopers. Al sinds 2011 werken zij aan de ontwikkeling van zorgresultaten (uitkomstindicatoren).

In het artikel ‘What Is Value in Healthcare?’ leest u meer over deze methode (Bron: prof. Michael E. Porter en prof. Elisabeth Teisberg, The New England Journal of Medicine).

Terug naar boven