St. Antonius zorgresultaten

Veelgestelde vragen over waardegedreven zorg

Hieronder vindt u een antwoord op de vragen die ons vaak gesteld worden.

Met waardegedreven zorg werken we samen aan de beste uitkomst voor iedere unieke patiënt. 

De juiste zorg is voor iedereen anders, want ieder mens is uniek. We kijken en luisteren goed, met ons hoofd en met ons hart. We meten en weten steeds beter welke behandelingen goed werken en wat onze patiënten belangrijk vinden. En die kennis gebruiken we om samen de zorg te verbeteren. Dit doen we niet alleen in het St. Antonius zelf, maar ook samen met de 7 Santeon ziekenhuizen verspreid over Nederland.

De patiënt vertelt ons wat belangrijk is, en wij helpen bij het maken van de best passende keuze door verschillende opties bespreken. Zo zoeken we samen naar oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze patiënten. En dat maakt ons werk leuker en de zorg beter.

Waardegedreven zorg kent zijn oorsprong in de methodiek value-based healthcare. Hierbij wordt waarde heel duidelijk gedefinieerd als de relevante resultaten van behandeling voor de patiënt ten opzichte van de kosten van deze behandeling. Zo wordt de kwaliteit van zorg inzichtelijk en kan deze verbeterd worden. 

Ziekenhuizen en zorgverleners meten hun zorgprocessen en -activiteiten en zij kijken kritisch naar hun zorgresultaten. Zij richten zich op die onderwerpen (indicatoren) die voor de patiënt het belangrijkste zijn. Vooraf bepalen zorgverleners en patiënten per aandoening of zorgproces welke dit zijn.

Door deze onderwerpen vervolgens gestructureerd te meten en te vergelijken ontstaat er inzicht in verschillen; bijvoorbeeld dat de ene aanpak een betere uitkomst geeft dan de andere. Zo kunnen ziekenhuizen en zorgverleners best practices van elkaar overnemen en verbetert de kwaliteit van zorg. 

Een ander onderdeel van waardegedreven zorg is de verhouding tussen het zorgresultaat en de gemaakte kosten. Het streven is om te investeren waar de toegevoegde waarde voor de patiënt het grootst is en kosten voor zaken die geen waarde toevoegen te vermijden.

Waardegreven zorg is gestoeld op het gedachtengoed van  prof. Michael E. Porter en prof. Elisabeth Teisberg. In de Verenigde Staten, Duitsland en Scandinavië werken veel zorginstellingen met deze methode. Ook in Nederland krijgt waardegedreven zorg steeds meer navolging. Het St. Antonius Ziekenhuis en Santeon, de ziekenhuisgroep waar het St. Antonius deel van uitmaakt, zijn hierbij voorlopers. Al sinds 2011 werken zij aan de ontwikkeling van zorgresultaten (uitkomstindicatoren).

In het artikel ‘What Is Value in Healthcare?(externe link)’ leest u meer over deze methode (Bron: prof. Michael E. Porter en prof. Elisabeth Teisberg, The New England Journal of Medicine).

Het blijkt helaas makkelijker gezegd dan gedaan om alle cijfers van de uitkomsten in kaart te brengen. Soms weten we niet hoe het met de patiënten gaat op de langere termijn, terwijl dat wel belangrijk is om te weten. En soms blijken de cijfers anders geregistreerd te worden dan nodig om te kunnen verzamelen. En soms wordt er te weinig geregistreerd. Een van de eerste taken van een verbeterteam is dan ook om eerst het hele zorgproces in kaart te brengen en dan te bekijken wat belangrijk is om te weten; zowel van patiëntkenmerken als proces- en zorgresultaten.
Patiënten zijn ook actief betrokken bij de verbeterteams. Zij adviseren, als lid van het team, o.a. over welke resultaten voor patiënten het meest relevant zijn. 

Kosten zijn zeker een onderdeel van onze verbetercycli, maar niet leidend voor het verbeteren. Als we er voor kunnen zorgen dat onnodige zorg niet meer plaats vindt, kunnen we de kosten omlaag brengen zonder verlies aan kwaliteit van zorg. We gaan niet proberen om de kosten omlaag te brengen als dit een negatief effect heeft op de kwaliteit van zorg. 

Terug naar boven