Onze resultaten

Sterftecijfer 2022

Wat is het sterftecijfer (HSMR)?

HSMR staat voor Hospital Standardised Mortality Ratio, oftewel gestandaardiseerd sterftecijfer. Het is een indicator om sterfte in Nederlandse ziekenhuizen te vergelijken. Hierbij wordt het verwachte aantal te overlijden patiënten afgezet tegen het werkelijk aantal overleden patiënten. Dit cijfer varieert in de Nederlandse ziekenhuizen, waarbij 100 als gemiddelde wordt gesteld.

Sterftecijfer St. Antonius Ziekenhuis over 2022

Over het jaar 2022 is de HSMR voor het St. Antonius Ziekenhuis vastgesteld op 100. Dat is hoger dan het sterftecijfer uit 2021, in dat jaar lag het sterftecijfer op 97. Het St. Antonius Ziekenhuis wijkt niet significant af van het landelijke gemiddelde van 100. Het sterftecijfer wordt berekend voor het gehele St. Antonius Ziekenhuis, met locaties in Nieuwegein, Utrecht en Woerden.

Wat betekent dit?

Een sterftecijfer gelijk aan 100 suggereert dat er net zoveel mensen zijn overleden dan verwacht. Het sterftecijfer wordt volgens een complex model (HSMR-model) door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. De uiteindelijke uitkomst is mede afhankelijk van de wijze van registreren en de score van andere ziekenhuizen.

Bekijk ons HSMR-rapport over 2020-2022

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg wordt binnen het St. Antonius Ziekenhuis bij voorkeur gemonitord met indicatoren op aandoeningsniveau en transparant vergeleken met andere ziekenhuizen in programma’s als de Nederlandse Hart Registratie (voorheen Meetbaar Beter) en Samen Beter Santeon (waardegedreven zorg) rondom aandoeningen.

Terug naar boven