Patiëntparticipatie en patiëntervaringen

Ziekenhuizen Patiënt Ervarings Meting

Elk jaar rond mei/juni vindt het patiëntervaringsonderzoek, de Ziekenhuizen Patiënt Ervarings Meting (PEM), plaats. Dit onderzoek meet de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Jaarlijks vullen ruim 7000 patiënten de online vragenlijst in. Op basis van die patiëntervaringen kunnen wij onze zorg vergelijken met andere ziekenhuizen, kunnen ziekenhuizen van elkaar leren (de best practices overnemen) en kunnen we de zorgverlening aan patiënten verder verbeteren. 

Onderzoeksmethode

Voor dit onderzoek worden jaarlijks ca. 25.000 patiënten willekeurig geselecteerd. Zij ontvangen via de mail een uitnodigingsbrief met een link naar de vragenlijst in een beveiligde omgeving.

De verzending van de uitnodigingsbrieven, de verwerking van de resultaten en het beantwoorden van vragen van patiënten is uitbesteed aan het onafhankelijke onderzoeksbureau Expoints. Zij voeren dit onderzoek uit voor alle deelnemende ziekenhuizen.

Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met de NVZ, de NFU en de andere Santeon-ziekenhuizenIeder jaar kunnen ziekenhuizen zich aanmelden om deel te nemen aan de meting. De Santeon huizen meten jaarlijks. De deelname van andere ziekenhuizen variëren per jaar. De gemiddelde jaarlijkse benchmark bestaat uit ongeveer 15 ziekenhuizen.

Resultaten 2022

Uit het PEM onderzoek blijkt dat patiënten onze poliklinische zorg in 2022 net zo goed ervaren als in 2021. En de klinische zorg scoort in 2022 beter dan het voorgaande jaar. Op een aantal gebieden kan het beter en hier zijn we met verbeteracties gestart.

  • 8,4 polikliniek
  • 8,5 opname

Heeft u vragen over de PEM? 

U kunt de veelgestelde vragen raadplegen of uw vragen mailen naar onderzoek@antoniusziekenhuis.nl (Marketing & Marktonderzoek).

Terug naar boven