Kwaliteit en patiëntervaringen

Veiligheid van onze zorg

Het St. Antonius Ziekenhuis hecht naast een hoge kwaliteit van zorg ook veel waarde aan de veiligheid van de zorg. De behandeling en het verblijf in een ziekenhuis zijn niet altijd zonder risico. Er kunnen bijwerkingen, complicaties en andere ongewenste gebeurtenissen optreden. Om de risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren hanteert het ziekenhuis een actief patiëntveiligheidsbeleid. Dit beleid wordt toegepast binnen een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). 

De belangrijkste bouwstenen van een VMS zijn: 

1. Proactieve veiligheidscultuur

Een cultuur waarin we proactief aan de veiligheid werken en hier afspraken over maken, getraind worden op veilig handelen, gedisciplineerd zijn in de opvolging van protocollen, onveilige situaties signaleren en benoemen, actief omgaan met onverwachte risico’s en leren van fouten.

2. Risicoanalyse

Het leren van ongewenste situaties (achteraf) en het verkleinen en voorkomen van risico’s (vooraf).

3. Continu en systematisch verbeteren

Gestructureerd en continu de zorg borgen, verbeteren en vernieuwen.

Benieuwd, hoe u ons hiermee kunt helpen? 

U kunt zelf bijdragen aan de patiëntveiligheid tijdens uw verblijf in het St. Antonius Ziekenhuis door vragen te stellen over wat u onduidelijk vindt en het te melden als dingen anders gaan dan afgesproken.

Ook kunt u bijdragen aan de veiligheid door goed de hygiënevoorschriften te volgen tijdens een opname. Lees meer over hygiëne.

hygienekaart_voorkant
Terug naar boven