Specialismen & behandelcentra

Logopedie

De logopedisten in het St. Antonius Ziekenhuis zijn verantwoordelijk voor de diagnose, het behandelen en het begeleiden van spraak-, taal-, stem- en slikstoornissen en voedingsproblemen van patiënten die opgenomen zijn in ons ziekenhuis.

Wanneer bij een patiënt sprake is van (een verdenking op) problemen op één van deze gebieden, wordt de logopedist in consult gevraagd door de arts.

Logopedie in het St. Antonius Ziekenhuis

Het werk van de logopedisten bestaat voornamelijk uit het bieden van zorg op alle verpleegafdelingen binnen het ziekenhuis. Hiernaast begeleiden en behandelen logopedisten specifieke patiëntengroepen op de polikliniek.

De logopedisten onderzoeken en behandelen volwassenen met de volgende klachten:

  • spraak- en taalproblemen o.a. ten gevolge van een beroerte;
  • slikproblemen o.a. ten gevolge van neurologische problemen en algehele verzwakking; 
  • aangezichtsverlamming (bijvoorbeeld bij verlamming van Bell);
  • kaakproblemen.

Bij kinderen wordt de (preverbale) logopedist ingeschakeld bij:

  • voedingsproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen;
  • screening van taal- en spraakontwikkelingsstoornissen (tot en met twee jaar).

Specifieke patiëntengroepen, waarbij de logopedie ook betrokken is, zijn: kinderen die geboren zijn met een te laag geboortegewicht (dysmaturen), kinderen die te vroeg geboren zijn (ex-prematuren), kinderen met een schisis (hazenlip) en kinderen met het syndroom van Down.

Poliklinische patiënten verwijzen wij zoveel mogelijk door naar particuliere logopediepraktijken. Wel behandelen we patiënten die complexe logopedische diagnose en zorg nodig hebben poliklinisch. Hierbij kunt u denken aan kinderen met voedingsproblemen, kaakpatiënten en incidentele neurologische diagnostiek.

Samenwerking

Logopedie werkt nauw samen met andere paramedici en medisch specialisten, bijvoorbeeld met neurologen, KNO-artsen, kaakchirurgen en kinderartsen. Ook maken de logopedisten deel uit van een aantal teams waarin verschillende disciplines samenwerken in één polikliniek of behandelcentrum. Logopedisten zijn onder andere betrokken bij het multidisciplinaire behandelteam van de Paramedische Revalidatie Dagbehandeling, het MS centrum en de downpoli. Ook zijn de logopedisten aangesloten bij het ParkinsonNet.

Let op: Logopedische behandeling kan bij ons alleen plaatsvinden als u bent verwezen door een specialist uit het St. Antonius ziekenhuis.

Terug naar boven