Longcentrum

Feiten en cijfers Longcentrum

Het St. Antonius Longcentrum is een van de belangrijkste longcentra in Nederland. Jaarlijks behandelen wij vele duizenden patiënten met uiteenlopende longaandoeningen, Hierdoor bouwen wij veel expertise op. Deze kennis delen wij met diverse andere ziekenhuizen in Nederland, met wie wij intensief samenwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van het het aantal behandelingen dat wij op jaarbasis doen.

Oncologie (kankerzorg)

Per jaar worden in ons Longcentrum bijna 400 longoperaties verricht. De helft daarvan op basis van de diagnose kanker.

Totaal aantal verrichtingen 380
Resectie (verwijdering van een long of een deel daarvan)210
Diagnostische ingrepen105
Overige ingrepen65

Interstitiële longziekten (ILD)

De term interstitiële longziekten is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende longaandoeningen, waarbij het weefsel rond de longen, de longblaasjes, de bloedvaten en het longvlies betrokken kunnen zijn. ILD-patiënten hebben betere vooruitzichten dan vroeger, maar er moet nog veel werk verzet worden. Ons Longcentrum steekt dan ook veel energie in intensief onderzoek naar oorzaken, behandelmethoden en diagnostiek.

Per jaar zien onze longartsen 2.400 patiënten met sarcoïdose, longfibrose of andere vormen van ILD.

Rendu-Osler-Weber (ROW)

De ziekte van Rendu-Osler-Weber (ROW) is een zeldzame, erfelijke ziekte van de bloedvaten die alle organen kan aantasten, maar vaak vooral manifest wordt in de longen en het neusslijmvlies. ROW komt naar schatting voor bij 1 op 10.000 Nederlanders. Er wordt vooruitgang geboekt op het gebied van preventie en behandeling van enkele ziekteverschijnselen, maar de ziekte kan nog niet genezen worden. Daarom is en blijft wetenschappelijk onderzoek van groot belang, net als screening van familieleden van ROW-patiënten.

Pulmonale hypertensie (PH)

Bij 'gewone' hypertensie is de bloeddruk in het lichaam verhoogd. Bij pulmonale hypertensie gaat het om de bloeddruk in de longen. Deze is niet met een bandje om de arm op te meten, waardoor pulmonale hypertensie lang onopgemerkt kan blijven. Intussen wordt de rechter harthelft zwaar belast, en bestaat er kans op blijvende schade.

Ons PH-centrum is het enige niet-academische centrum in Nederland dat zich intensief bezighoudt met pulmonale hypertensie. Per jaar worden hier ongeveer 200 patiënten behandeld met specifieke medicijnen.

Slaaponderzoek

Bij slaapapneu stokt de ademhaling meerdere malen per nacht, zonder dat de patiënt daar zelf iets van hoeft te merken. Maar de gevolgen kunnen zeer ernstig zijn. Daarom is het belangrijk slaapapneu snel vast te stellen en te bestrijden.

In ons Slaapcentrum worden jaarlijks rond de 2.000 patiënten onderzocht. Bij ongeveer 60% van hen wordt slaapapneu vastgesteld.

Terug naar boven