Behandelingen & onderzoeken Longcentrum

Longverpleegkundige astma en COPD

U bent door uw longarts doorverwezen naar het spreekuur van de longverpleegkundige. De longverpleegkundige is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met astma en COPD.

U heeft al informatie over uw ziektebeeld gekregen van uw longspecialist. Maar u en uw naasten hebben mogelijk ook behoefte aan informatie over het leven met uw ziekte. Die informatie kan de longverpleegkundige u geven tijdens het spreekuur. Een partner en/of familielid is van harte welkom bij dit gesprek.

Meer over longverpleegkundige

De behandeling van astma en COPD en de leefregels zijn soms erg ingrijpend. Een goede ondersteuning is daarbij belangrijk. De longverpleegkundige geeft u en uw naasten ondersteuning in de vorm van informatie, begeleiding, instructie, advies en praktische tips. Door meer kennis over astma of COPD leren u en uw naasten beter met uw klachten om te gaan. Dit kan leiden tot:

 • een betere acceptatie van eventuele beperkingen;
 • een vermindering van de klachten;
 • het (weer) beter kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven.

Gespreksonderwerpen

Tijdens uw gesprekken met de longverpleegkundige komen de volgende onderwerpen aan bod:

Voeding

Welke rol speelt voeding bij astma/COPD en hoe kunt u uw voedingspatroon aanpassen?

Beweging

Wat heeft beweging voor effect op uw ziekte en hoe kunt u verantwoord bewegen?

Medicatie

Hoe gaat u op de juiste manier om met medicijnen en vernevelapparatuur?

Zuurstof

Als u zuurstof gebruikt, wat moet u dan weten en waar moet u op letten?

Roken

Als u rookt, is het van het grootste belang om daarmee te stoppen. De longverpleegkundige kan u daar hulp bij bieden.

Thuissituatie

Redden u en uw partner zich thuis of is er hulp nodig?

Psychisch welzijn

Wordt uw stemming beïnvloed door uw aandoening? Wordt u hierdoor beperkt in het dagelijks leven?

Voorbereiding eerste gesprek

Om ervoor te zorgen dat u goed voorbereid dit gesprek in gaat, vragen we u:

 • uw inhalatiemedicatie en/of uw medicijnoverzicht mee te nemen;
 • de vragenlijsten die u gekregen hebt van tevoren in te vullen en mee te nemen naar het spreekuur.

Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek:

 • bespreekt de longverpleegkundige met u over de problemen die u ervaart naar aanleiding van de ziekte;
 • geeft de longverpleegkundige u uitleg over uw aandoening en de klachten;
 • neemt de longverpleegkundige de inhalatietechniek en de werking van uw medicatie met u door.

Vervolgafspraak

Na het eerste gesprek maakt de longverpleegkundige een vervolgafspraak met u.

Afzeggen afspraak

Bent u op de afsproken datum verhinderd? Bel ons dan zo spoedig mogelijk. We kunnen dan een afspraak met een andere patiënt inplannen. Als u later belt voor een nieuwe afspraak, vermeld dan bij welke longverpleegkundige u een afspraak had.

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel ons gerust. U kunt contact opnemen met de poli Longziekten.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssysteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen, zoals longfibrose, longontsteking, sarcoïdose, astma, apneu, longkanker, COPD, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2000 slaapstudies plaats.

Binnen het Longcentrum zijn er expertisecentra voor diverse zeldzame aandoeningen, zoals het ILD Expertisecentrum en het ROW Expertisecentrum.

Meer informatie

Astma en COPD: wat is het?

Astma

Bij astma reageren de luchtwegen heel sterk op allerlei prikkels. Het gaat daarbij
lang niet altijd om allergieën.

De reacties bestaan uit:

 • het samentrekken van de spiertjes rondom de luchtwegen;
 • het opzwellen van de wanden van de luchtwegen;
 • en/of de aanmaak van teveel slijm.

Bij astma is het slijmvlies geïrriteerd, rood, gezwollen en ontstoken. Het samentrekken van de spiertjes rondom de luchtwegen geeft benauwdheidsklachten. De klachten van benauwdheid, hoesten en een piepende ademhaling kunnen zowel overdag als ‘s nachts optreden.

COPD

COPD is de verzamelnaam van twee chronische longziekten die de ademhaling belemmeren:
chronische bronchitis en longemfyseem. COPD is de afkorting van:

 • Chronic = chronisch, blijvend
 • Obstructive = verstoppend, belemmerend
 • Pulmonary = long-
 • Disease = ziekte

Chronische bronchitis

Chronische bronchitis is een chronische ontsteking van de bronchiën. Dit zijn de steeds fijnere vertakkingen van de luchtwegen.

De aandoening geeft klachten als:

 • hoesten;
 • (taai) slijm opgeven;
 • benauwdheid;
 • kortademigheid (chronisch of in aanvallen).

Longemfyseem

Bij longemfyseem zijn de longblaasjes uitgerekt doordat het elastisch steunweefsel versneld wordt afgebroken. Dit geeft problemen bij de uitademing.

Wilt u meer weten over deze aandoeningen? Kijk dan ook eens op www.longfonds.nl

Gerelateerde informatie

Code LON 54-AD

Terug naar boven