Maag-Darm-Lever (MDL)

Contactgegevens MDL voor verwijzers

Het St. Antonius MDL-centrum hecht veel waarde aan een goede relatie met huisartsen en collega-verwijzers, waarbij laagdrempelig en persoonlijk contact voorop staan.

Neemt u gerust contact met ons op als u vragen hebt over een patiënt, nader overleg wilt of als u een patiënt aan ons wil doorverwijzen, al dan niet met spoed. Onafhankelijk van de toegangstijden zoals beschreven in Zorgdomein, kunnen, indien door u geïndiceerd geacht, patiënten altijd binnen 1 week poliklinisch gezien worden op ons spoedspreekuur.

24-uurs huisartsenlijn poli Maag-Darm-Leverziekten
T 088 - 320 56 20

Benodigde verwijsgegevens bij endoscopie

Het MDL-centrum van het St. Antonius Ziekenhuis is het grootste behandelcentrum voor maag-, darm- en leverziekten in Midden-Nederland. Wij behandelen alle veel voorkomende en een groot aantal zeldzame aandoeningen  van de (slok)darm, maag, lever, alvleesklier en galwegen.

Verwijsindicaties - informatie voor collega-verwijzers

U kunt uw patiënten verwijzen voor een poliklinisch consult, klinische overname maar uiteraard ook voor een specifieke endoscopische interventie. Veel voorkomende verwijsindicaties: 

 • ESD slokdarm/maag/dunne darm/colon
 • EMR slokdarm/maag/dunne darm/colon
 • RFA slokdarm
 • Dilataties gehele tractus digestivus
 • Stentplaatsing galwegen (plastic, metaal, PTCD, rendez-vous)
 • Diagnostische en therapeutische cholangioscopie
 • Laserlithotripsie galwegen bij complexe stenen
 • EUS (alle vormen) incl FNA en histologische biopten
 • EUS-geleide drainage en stentplaatsing van pancreas of galwegen
 • Endoscopische necrotectomie of cystedrainages
 • Single- en dubbel-ballonenteroscopie incl. interventies
 • Videocapsule-endoscopie
 • Poliepectomie grote n/of complexe colonpoliepen incl. EMR en ESD
 • Plaatsing PEG , PEG-J en PEJ
 • Endoscopische behandeling chronische pancreatitis
 • Endoscopische papillectomie
Terug naar boven