Specialismen & behandelcentra

Maatschappelijk Werk

Een opname in het ziekenhuis kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Maatschappelijk Werk ondersteunt bij zorgen of problemen die uw ziekte, opname, ontslag of herstel met zich mee kunnen brengen.

Onze maatschappelijk werkers bieden hulp aan alle patiënten die onder behandeling zijn in het St. Antonius Ziekenhuis. Daarnaast zijn zij er ook voor partners, kinderen en andere betrokkenen.

Maatschappelijk Werk in het St. Antonius Ziekenhuis

Onze maatschappelijk werkers kunnen hulp bieden bij bijvoorbeeld:

  • veranderingen van uw levenssituatie als gevolg van uw ziekte; 
  • reeds bestaande problemen die genezing in de weg staan;
  • problemen die invloed hebben op het ziekteproces. 

De maatschappelijk werker kan begeleiden, informeren, adviseren, bemiddelen, ondersteunen en zonodig doorverwijzen. Op verzoek van een arts of het verpleegkundig team kan een maatschappelijk werker bij uw behandeling in het ziekenhuis worden betrokken. Uiteraard wordt dit altijd eerst met u besproken. U kunt ook zelf een afspraak maken met een van onze maatschappelijk werkers als u daar behoefte aan heeft.

Geheimhoudingsplicht

Maatschappelijk werkers hebben een geheimhoudingsplicht. In het belang van de behandeling kan het nodig zijn dat de medisch maatschappelijk werker overlegt met een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw goedkeuring.

Geen kosten

In het St. Antonius Ziekenhuis zijn aan het contact met maatschappelijk werkers geen kosten verbonden.

Terug naar boven