Behandelingen & onderzoeken

Maatschappelijk Werk

Ziek zijn of een opname in het ziekenhuis kan een ingrijpende ervaring zijn die invloed heeft op het lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden. Soms ontstaan problemen die gevolgen hebben voor uzelf, uw gezin of uw werk.

Maatschappelijk Werk kan ondersteuning bieden met begeleiding, informatie, advies en/of bemiddeling.

Op deze pagina snel naar

Voor wie?

Onze maatschappelijk werkers zijn er voor patiënten die onder behandeling zijn van het St. Antonius Ziekenhuis. Daarnaast kunnen ook partners, kinderen en andere betrokkenen een beroep doen op onze maatschappelijk werkers.

Zorgaanbod

De maatschappelijk werkers helpen u bij het verhelderen van uw vragen en/of problemen die in relatie staan tot uw gezondheid. Samen wordt er naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen gezocht. Soms zijn informatie en advies voldoende. Maatschappelijk Werk biedt ook ondersteuning en begeleiding bij persoonlijke en psychosociale problemen.

Eventueel kan de maatschappelijk werker contact leggen met andere betrokkenen (zowel binnen als buiten het ziekenhuis, zoals met derden en externe instanties). Indien nodig verwijst de medisch maatschappelijk werker u door naar een instantie buiten het ziekenhuis.

Onderwerpen die in een gesprek met een maatschappelijk werker aan de orde kunnen komen zijn:

  • Een verandering van uw levenssituatie door uw ziekte.
  • Het omgaan met gevoelens van angst, onzekerheid, somberheid en verdriet.
  • Het handhaven van uw zelfstandigheid, bijvoorbeeld bij verlies van lichamelijke functies.
  • Reeds bestaande problemen die genezing in de weg staan.
  • Praktische problemen die het gevolg zijn van uw ziekte of aandoening.
  • Arbeid, relaties en het maken van keuzes.
  • Andere problemen die invloed hebben op het ziekteproces.
Toon meer over gesprekonderwerpen maatschappelijk werker

Privacy

Maatschappelijk werkers in een ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. In het belang van de behandeling is het soms nodig dat de maatschappelijk werker overlegt met een andere behandelaar. Dit gebeurt echter alleen met uw goedkeuring.

Kosten

In het St. Antonius Ziekenhuis zijn aan het contact met maatschappelijk werkers geen kosten verbonden.

Contact opnemen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan gerust contact op met de afdeling Medisch Maatschappelijk Werk van het St. Antonius Ziekenhuis. Afspraken kunnen op de poli, telefonisch of in sommige situaties via een videoafspraak plaatsvinden.

Het Medisch Maatschappelijk Werk is aanwezig van maandag t/m vrijdag binnen kantoortijden.

Als u bent opgenomen in het ziekenhuis, kunt u ook de verpleegkundige vragen om een afspraak voor u te maken.

Gerelateerde informatie

Uitgelicht

25 maart 2022Nieuwsbericht

13 april: webinar Positieve Gezondheid

Code
MW 01-AD