Behandelingen & onderzoeken

Medicijnen puffen via een voorzetkamer (instructie)

Medicijnen voor de luchtwegen zitten in een verstuiver. De medicijnen worden met behulp van een voorzetkamer ingenomen. Deze informatie gaat over verschillende typen voorzetkamers en het gebruik ervan.

Uw kind heeft medicijnen gekregen voor de luchtwegen. Zonder gebruik van een voorzetkamer worden deze medicijnen maar voor een deel geinhaleerd en hebben dus minder effect. Een correct gebruik van de voorzetkamer is belangrijk. Hieronder vindt u een aantal aanbevelingen en tips.

Meer over typen voorzetkamers

Er zijn verschillende voorzetkamers. Voor uw kind tot de leeftijd van 4 jaar is er een voorzetkamer met masker. Als uw kind ouder is dan 4 jaar is er een voorzetkamer met mondstuk. Hieronder vindt u voorbeelden van verschillende typen voorzetkamers:

Typen voorzetkamers

1. Aerochamber

Typen voorzetkamers 1. Aerochamber 2. InspiraChamber, ook met masker verkrijgbaar 3. OptiChamber Diamond, ook met masker verkrijgbaar 4. SpaceChamber, ook met masker verkrijgbaar 5. Vortex, ook met masker verkrijgbaar

2. InspiraChamber, ook met masker verkrijgbaar

InspiraChamber, ook met masker verkrijgbaar

3. OptiChamber Diamond, ook met masker verkrijgbaar

OptiChamber Diamond, ook met masker verkrijgbaar

4. SpaceChamber, ook met masker verkrijgbaar

SpaceChamber, ook met masker verkrijgbaar

5. Vortex, ook met masker verkrijgbaar

Vortex, ook met masker verkrijgbaar

Gebruik van een voorzetkamer

Een nieuwe voorzetkamer moet in een handsopje worden gewassen, voordat u deze voor de eerste keer en daarna iedere week gebruikt. Hoe doet u dat?

 • Haal de voorzetkamer uit elkaar waar dit kan.
 • Leg de onderdelen in een sopje van vloeibaar afwasmiddel en lauw schoon water.
 • Laat de onderdelen 15 minuten weken in het sopje en beweeg ze voorzichtig heen en weer.
 • Laat de onderdelen met aanhangend sop (dus niet afspoelen met schoon water) drogen aan de lucht op een droge doek. De filmlaag van zeep aan de binnenkant werkt antistatisch, zodat het medicijn dat moet worden geinhaleerd minder snel neerslaat in de voorzetkamer. Deze behandeling moet bij regelmatig gebruik iedere week worden herhaald.
 • Zodra de voorzetkamer droog is, kunt u deze gebruiken.

Verstuiver en hoeveelheid medicijn

U kunt niet aan de verstuiver zien hoeveel van het medicijn er nog in zit. Het drijfgas in de verstuiver zorgt er namelijk voor dat u nog kunt verstuiven als het medicijn al op is. Het aantal doses dat in de verstuiver zit, vindt u op de verpakking van het medicijn. Aan de hand van deze doses kunt u zelf berekenen wanneer de verstuiver leeg is.

Berekening bij regelmatig gebruik

Bij regelmatig gebruik kunt u berekenen hoeveel medicijn er nog in de verstuiver zit. Bijvoorbeeld door de openingsdatum op de verpakking te zetten.

Voorbeeld: in een verstuiver zitten 120 pufjes. Uw kind puft 2x per dag 1 pufje, dus is de verstuiver na 2 maanden leeg (120/2 = 60 dagen).

Berekening bij niet regelmatig gebruik

Als de verstuiver niet regelmatig gebruikt wordt, dan kunt u de verstuiver het beste controleren door een dosis van het medicijn op glas, bijvoorbeeld een raam, of een spiegel te spuiten.

 • Ziet u op het bespoten oppervlak een duidelijke witte laag, die blijft zitten totdat u het schoonmaakt. Dan zit er nog medicijn in de verstuiver.
 • Ziet u op het bespoten oppervlak niets? Dan is de verstuiver leeg en zit er alleen nog maar drijfgas in.

U kunt ook het verbruik controleren door te turven op de verpakking.

Tip: het is handig als u altijd een extra verstuiver in huis heeft!

Inhaleren via een voorzetkamer

 Een stap-voor-stapuitleg:

 1. De verstuiver goed rechtop schudden. De inhoud van een verstuiver bestaat uit drijfgas en medicijn. Als u deze niet schudt, dan komt er alleen een pufje drijfgas uit en krijgt uw kind dus geen medicijn binnen.
 2. Haal het beschermkapje van de verstuiver en zet de verstuiver op de opening aan de achterzijde van de voorzetkamer.
 3. Zorg dat uw kind goed rechtop zit. Ook als het slaapt.
 4. Plaats het kapje over de mond en de neus, of laat het mondstuk in de mond nemen met tanden erop en lippen er omheen. Bij een voorzetkamer met kapje moet u ervoor zorgen dat het kapje goed aansluit op neus en mond, anders is er te veel lekkage van het medicijn, en krijgt uw kind niet genoeg binnen. Bij het inhaleren mag het kind geen speen in de mond hebben.
 5. In geval van een mondstuk moeten de lippen goed om het mondstuk worden gesloten om lekkage te vermijden. Uw kind moet door de mond in- en uitademen. Eventueel kunt u de neus dichtknijpen.
 6. Vuur 1 pufje tegelijk af in de voorzetkamer door de bovenzijde van de verstuiver in te drukken. Vuur nooit 2 pufjes tegelijk af in de voorzetkamer.
 7. Laat uw kind (jonger dan 4 jaar) 10x in- en uitademen. Bij kinderen ouder dan 4 jaar zijn 5 ademteugen voldoende als uw kind rustig ademt. Ademt uw kind snel, laat hem of haar dan 10 ademteugen nemen.
 8. Hoort u bij gebruik van een voorzetkamer met mondstuk een fluittoon, laat uw kind dan minder krachtig inhaleren.
 9. Bij een goede inhalatie ziet u de klepjes van de voorzetkamer bewegen. De inhalatie moet vlot gaan; na 20 seconden is de puf neergeslagen op de wand van de voorzetkamer.
 10. Na inhalatie van medicatie moet uw kind de mond en keel spoelen. Dit kan door een slokje water te nemen, te gorgelen en uit te spugen of de tanden te poetsen.
 11. Een kind dat huilt of zich verzet, zal niet veel medicijn correct in de luchtwegen inademen. Bij huilen krijgt de lucht een te grote snelheid mee en is de luchtstroom meer naar buiten dan naar binnen gericht.
 12. De kleppen van een voorzetkamer worden na veelvuldig gebruik vies en poreus en gaan slijten. We adviseren de voorzetkamer na 1 jaar te vervangen.
 13. Na het gebruik van een voorzetkamer met masker kunt u het gezicht van uw kind even afnemen met een vochtig washandje

Juiste houding bij inhaleren van medicatie

Kijk hieronder voor de juiste houding bij gebruik van een voorzetkamer met masker en bij gebruik van een voorzetkamer met mondstuk.

1. Juiste houding bij voorzetkamer met masker

Juiste houding bij voorzetkamer met masker

2. Juiste houding bij voorzetkamer met mondstuk

Juiste houding bij voorzetkamer met mondstuk

Expertise en ervaring

De kinderartsen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben bijzondere expertise op het gebied van diabetes, eczeem, hoofdpijn, keel-, neus- en oorproblemen, langdurige buikpijn, long- en bovenste luchtweginfecties, overgewicht, urineweg- en plasproblemen neurofibromatose type 1, ontwikkelingsachterstand, syndroom van Down, vroeggeboorten en huilbaby’s en groei- puberteits- en andere hormoonziekten.

Meer informatie

Website

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen over (het gebruik van) de voorzetkamer? Kijk dan op de website: inhalatorgebruik.nl. Dit is een handige website met filmpjes voor het gebruik van uw medicatie met een voorzetkamer.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code KIND 48-AD

Terug naar boven