Behandelingen & onderzoeken

Medisch Psychiatrische Unit

De Medische Psychiatrische Unit (MPU) van het St. Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de afdeling Psychiatrie & Psychologie. Een opname op de MPU kan nodig zijn wanneer er sprake is van zowel lichamelijke klachten als psychische klachten. Hierin onderscheid de MPU zich van andere psychiatrische afdelingen. In deze folder leest u hier meer over.

Op deze pagina snel naar

Code
PSY 29