Aandoeningen

Miskraam/curettage

Een miskraam is het verlies van een niet-levensvatbare vrucht. In deze folder lees je wat een vroege miskraam is, wat de oorzaak is, hoe groot de kans op een miskraam is en wat de verschijnselen zijn. Mogelijke onderzoeken en behandelingen (zoals curettage) komen aan bod, evenals het herstel na een miskraam.

Op deze pagina snel naar

Code
GYN 12