Behandelingen & onderzoeken

MRSA

Deze informatie is voor patiënten die drager zijn van de MRSA-bacterie of hierop een verhoogde kans hebben.

MRSA staat voor Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Een MRSA is een ‘gewone’ Staphylococcus aureus die ongevoelig (resistent) is voor het antibioticum waarmee deze bacterie meestal behandeld wordt. De bacterie komt bij een groot aantal mensen voor op de huid en in de neus.

Meer over MRSA

MRSA is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Veel mensen zullen het niet merken wanneer ze de MRSA-bacterie bij zich dragen. De meeste mensen raken de MRSA-bacterie na een tijdje weer kwijt, maar mensen met een lage weerstand kunnen er wel ziek van worden. Veel mensen die in het ziekenhuis liggen hebben een lage weerstand. Om te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt nemen we maatregelen in het ziekenhuis.

Hoe kom ik aan MRSA?

U kunt drager worden van de MRSA-bacterie:

 • als u minder dan 6 maanden geleden opgenomen en/of behandeld bent in een buitenlands ziekenhuis;
 • als u een huisgenoot heeft of verzorger bent van iemand met een MRSA-bacterie;
 • als u in een asielzoekerscentrum woont of heeft gewoond;
 • als u contact heeft met levende varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens.

Is uw situatie op bovenstaande van toepassing, dan behoort u tot de risicogroep.

Soms wordt de bacterie bij toeval gevonden en is het niet te achterhalen hoe u aan de bacterie komt.

Hoe weet ik of ik MRSA heb?

MRSA kan alleen vastgesteld worden door kweken af te nemen. Deze kweken worden afgenomen bij u als u tot de risicogroep behoort en moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Behoort u tot de risicogroep en komt u alleen voor een polikliniekbezoek naar het ziekenhuis? Dan is het afnemen van kweken niet noodzakelijk. De kans op overdracht van bacteriën is namelijk klein op de polikliniek.

Behoort u tot de risicogroep en moet u worden opgenomen? Dan zullen er bij opname kweken bij u worden afgenomen. Deze kweken kunnen eventueel ook al voor uw opname bij u worden afgenomen door uw huisarts, de behandelend arts of de infectiepreventieverpleegkundige. In het St. Antonius Ziekenhuis kan een infectiepreventieverpleegkundige voor of na een polikliniekafspraak bij u langskomen voor een kweekafname en/of het beantwoorden van vragen.

Uitslag kweken

Als er kweken bij u zijn afgenomen, dan duurt het ongeveer 4 dagen voordat de kweekuitslagen bekend zijn. Wordt de resistente bacterie niet gevonden, dan is de uitslag negatief en zijn er geen extra maatregelen nodig tijdens uw opname. Een positieve uitslag betekent dat de bacterie wel is gevonden. Uw behandelend arts brengt u hiervan op de hoogte.

Wordt dragerschap geregistreerd?

Als u drager bent van de MRSA-bacterie of tot een risicogroep behoort, dan wordt in uw patiëntendossier een melding geplaatst, zodat artsen en verpleegkundigen op de hoogte zijn. Uw huisarts krijgt een brief van het ziekenhuis als een resistente bacterie bij u is gevonden.

Welke opnamemaatregelen zijn er?

Wanneer u tot een van de risicogroepen behoort of MRSA-drager bent en u wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan treft het ziekenhuis een aantal maatregelen om te voorkomen dat de bacterie zich verder in het ziekenhuis verspreidt.

Maatregelen als u tot de risicogroep behoort

Wanneer u tot één van de risicogroepen voor dragerschap behoort, dan nemen wij de volgende maatregelen bij uw opname:

 • U wordt opgenomen in een eenpersoons kamer (zonder sluis).
 • Het personeel draagt tijdens uw dagelijkse verzorging een schort en handschoenen.
 • Direct bij uw opname nemen wij controlekweken bij u af. Met wattenstokken nemen we kweken af van uw neus, keel, anus (rectum) en van eventuele wonden. 
 • Als de MRSA-bacterie niet wordt gevonden, dan heffen wij de isolatiemaatregelen op.
 • Bij een volgende opname worden opnieuw kweken bij u afgenomen.

Maatregelen als u drager bent van de MRSA-bacterie

Als u drager bent van de MRSA-bacterie, dan nemen wij bij uw opname de volgende maatregelen:

 • U wordt opgenomen in een eenpersoons kamer met een sluis waarin medewerkers zich kunnen omkleden.
 • U mag deze kamer niet verlaten, tenzij dit noodzakelijk is voor een onderzoek of behandeling.
 • De deur van uw kamer blijft gesloten.
 • Het personeel draagt tijdens uw dagelijkse verzorging een schort, mondneusmasker, muts en handschoenen.

Mag ik bezoek ontvangen?

Ja, bezoekers moeten zich op de afdeling eerst melden bij de verpleging. De verpleging informeert hen dan over de voorzorgsmaatregelen die specifiek voor uw situatie gelden.

Regels voor bezoek als u behoort tot de risicogroep

 • Bezoekers die niet alleen voor u komen, maar ook bij een andere patiënt in het ziekenhuis langsgaan, moeten eerst die andere patiënt bezoeken, voordat zij bij u langskomen.
 • Als het bezoek weer bij u weggaat moeten zij, voor ze de gang opgaan, de handen desinfecteren met handalcohol en direct het ziekenhuis verlaten.

Regels voor bezoek als u drager bent van de MRSA-bacterie

 • Bezoekers die niet alleen voor u komen, maar ook bij een andere patiënt in het ziekenhuis langsgaan, moeten eerst die andere patiënt bezoeken, voordat zij bij u langskomen.
 • Als het bezoek weer bij u weggaat moeten zij, voor ze de gang opgaan, de handen desinfecteren met handalcohol en direct het ziekenhuis verlaten.
 • Er mogen maximaal 2 personen tegelijk op bezoek komen.
 • Kinderen mogen alleen onder begeleiding op bezoek komen.
 • De deuren van uw kamer moeten tijdens het bezoek zoveel mogelijk gesloten blijven.
 • De deuren naar de gang mogen niet open staan of tegelijk geopend worden.

Welke maatregelen neem ik thuis?

Als u drager bent van de MRSA-bacterie hoeft u thuis, behalve het handen wassen na toiletgebruik, geen (extra) maatregelen te treffen. Verder geldt:

Meld dat u drager bent

 • Als u gebruikmaakt van thuiszorg, fysiotherapie of andere zorg, is dat geen probleem. Wij  vragen u wel te melden dat u drager bent van een resistente bacterie. Elke organisatie heeft eigen protocollen met betrekking tot extra hygiënemaatregelen.
 • Mocht u een onderzoek moeten ondergaan of worden opgenomen in een ander ziekenhuis, meld dan dat u drager bent van de MRSA-bacterie, zodat er in het andere ziekenhuis ook maatregelen genomen kunnen worden om de andere patiënten te beschermen.

Laat uw huisgenoten melden dat u drager bent

 • Uw huisgenoten hebben een verhoogde kans op dragerschap van de MRSA-bacterie omdat zij een huishouden met u delen. Wanneer zij in een ziekenhuis worden opgenomen, wordt van hen verwacht dat zij melden samen te wonen met u/iemand die MRSA-drager is.

Kan ik de polikliniek bezoeken?

Als u drager bent en voor een onderzoek of behandeling naar het ziekenhuis komt, verzoeken wij u te melden dat u drager bent van de MRSA-bacterie. Op de meeste poliklinieken gelden geen extra voorzorgsmaatregelen.

Is infectie met MRSA te behandelen?

Ja, een infectie met de MRSA-bacterie is te behandelen. Er zijn nog steeds antibiotica beschikbaar waar de MRSA-bacterie gevoelig voor is. Met deze antibiotica moeten we echter voorzichtig omgaan om te voorkomen dat de MRSA-bacterie ook hier resistent voor wordt. MRSA kan ook zonder behandeling in de loop van de tijd vanzelf verdwijnen.

Dragerschapbehandeling

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie is in overleg met de arts-microbioloog en uw behandelend arts of huisarts een behandeling tegen MRSA-dragerschap mogelijk. Een dragerschapsbehandeling is intensief en omvat in grote lijnen:

 • slikken van een of meerdere soorten antibiotica;
 • gebruik van een speciale neuszalf;
 • wassen met desinfecterende zeep;
 • dagelijks schone kleding en handdoeken;
 • regelmatig verschonen van beddengoed.

Na de dragerschapsbehandeling

Direct na de dragerschapsbehandeling wordt 3x een set kweken van uw keel, neus en anus (rectum) afgenomen. Als de MRSA-bacterie niet wordt gevonden (kweken negatief zijn), hoeft u bij een ziekenhuisopname niet meer in isolatie.

In de daarop volgende periode van een jaar wordt nog wel (minimaal) 2x gecontroleerd of u nog steeds MRSA-negatief bent. Als ook in deze kweken de MRSA-bacterie niet meer te vinden is, wordt u MRSA-vrij verklaard en de melding over uw MRSA-dragerschap uit uw patiëntendossier van het ziekenhuis verwijderd. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Ook uw huisarts wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Als één van de 3 kweeksets positief is (MRSA aangetoond) en u moet worden opgenomen dan zult u in isolatie worden verpleegd.

Waar kan ik terecht met vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u deze altijd stellen aan de infectiepreventieverpleegkundige, de verpleegkundige op de afdeling of aan uw behandelend arts. U kunt ook contact opnemen met de afdeling infectiepreventie.

 • De infectieverpleegkundige kunt u bereiken via 088 320 74 47. 
 • De afdeling Infectiepreventie kunt u bereiken via 088 320 7448.

Tot slot

Wij realiseren ons dat de controlekweken en de isolatiemaatregelen voor u ingrijpend en onaangenaam zijn, maar het is de enige manier om u zo goed mogeljik te kunnen behandelen en verspreiding van MRSA in het ziekenhuis te voorkomen. Wij danken u voor uw medewerking.

Bronvermelding

Deze informatie is gebaseerd op de richtlijn ‘Meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA), december 2012’ van de Werkgroep Infectiepreventie.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code HYG 01-AD

Terug naar boven