Specialismen & behandelcentra

Medische Microbiologie & Immunologie

Het specialisme Medische Microbiologie en Immunologie onderzoekt patiëntmateriaal zoals bloed, urine, ontlasting en slijm.

Dit doen zij om infecties en ziekten van het immuunsysteem te voorkomen en/of om deze vast te stellen en te behandelen.

Medische Microbiologie en Immunologie in het St. Antonius Ziekenhuis

Laboratorium

Het te onderzoeken patiëntmateriaal (bijvoorbeeld bloed, urine, ontlasting of pus) wordt meestal op de verpleegafdeling, OK of een van de poliklinieken afgenomen. In het laboratorium wordt het materiaal verwerkt en worden de diagnostische testen uitgevoerd. Hoe snel de uitslag bekend is hangt af van het soort materiaal en de aangevraagde testen. De specialisten op de afdeling, artsen-microbioloog en medisch immunologen, adviseren de behandelende arts over het interpreteren van de uitslagen en de juiste behandeling. Lees hier meer over de onderzoeken van de afdeling Medische Microbiologie en Immunologie.

De afdeling MMI verricht haar laboratoriumdiagnostiek onder ISO 15189-accreditatie (registratienummer M143). ISO-15189 is de standaardnorm waaraan de Nederlandse medische laboratoria moeten voldoen volgens de beroepsverenigingen.

Kosten en vergoedingen

Onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis kosten geld. Uw zorgverzekeraar betaalt vaak een deel of alles. Welk deel voor u betaald wordt, hangt af van uw zorgverzekering en van de afspraken die wij met uw verzekeraar hebben. Wij hebben voor alle onderzoeken en behandelingen contracten afgesloten met verzekeraars. Bent u niet verzekerd? Dan betaalt u zelf de kosten. U betaalt dan wat wij noemen de passantenprijs. Bekijk de prijs van uw onderzoek of behandeling aan de hand van de Passantenprijslijst.

Vragen over uw zorgnota(factuur)?

Bij vragen over uw zorgnota of een indicatie van de prijs kunt u contact opnemen met de afdeling Debiteuren - T 088 320 85 00 (tijdelijk alleen bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 12.00 uur).

Samenwerking

De artsen-microbioloog en medisch immunologen in het St Antonius Ziekenhuis werken samen met het Diakonessenhuis (Utrecht, Zeist en Doorn) in de Regionale Maatschap Medische Microbiologie en Immunologie. Lees hier meer over deze maatschap.

Infectiepreventie

De afdeling Infectiepreventie maakt deel uit van de afdeling Medische Microbiologie en Immunologie. De deskundigen infectiepreventie en infectiepreventieverpleegkundigen houden zich bezig met het voorkómen van infecties tijdens ziekenhuisopname (ziekenhuisinfecties) en verspreiding van bacteriën die resistent zijn tegen veelgebruikte antibiotica.

Opleiding en onderzoek

De afdeling Medische Microbiologie en Immunologie participeert actief in het opleiden van nieuwe professionals. In samenwerking met het UMC Utrecht en het Diakonessenhuis zorgt de afdeling voor de opleiding van artsen-microbioloog, medisch immunologen en deskundigen infectiepreventie. Ook bieden we jaarlijks meerdere stageplekken aan HLO, bachelor en masters studenten van verschillende opleidingen.
Onze afdeling doet wetenschappelijk onderzoek naar microbiologische en immunologische onderwerpen. Hierbij werken we samen met andere specialismen in het St. Antonius en andere laboratoria in het binnen- en buitenland. Zo leveren we een bijdrage aan het ontwikkelen van nieuwe diagnostische testen en behandelmethoden. Kijk hier voor meer informatie over de onderzoeksactiviteiten van de afdeling.

Aandachtsgebieden

Het specialisme Medische Microbiologie en Immunologie heeft bijzondere expertise op het gebied van:

  • Infectious Diseases Service Line
  • Behandeling van intravasculaire infecties
  • Infectiepreventie
  • Diagnostiek van auto-immuunziekten
  • Diagnostiek van leukemieën en lymfome
  • Interstitiële longziekten

Meer weten?

Terug naar boven