Naar huis met een wonddrain

Een wonddrain is een slangetje dat wondvocht afvoert. Een drain kunt u thuis zelf verzorgen en controleren. Hier leest u hoe dit werkt.

Op deze pagina snel naar

Meer over de wonddrain

Tijdens de operatie brengt de chirurg een drain in om wond- en/of lymfevocht af te voeren. Zo ontstaat er geen ophoping van vocht in het wondgebied. De drain zit met een hechting vast aan de huid, zodat deze op zijn plaats blijft zitten. De plek waar de drain de huid ingaat heet de insteekopening. Aan de drain zit een afvoerslang en een groene balg. Als de balg is samengeknepen, zit er een vacuüm op. Dat zuigt het vocht uit de wond. Het vocht wordt opgevangen in de balg.

Specialistisch verpleegkundige

De eerste dag dat u thuis bent belt de specialistisch verpleegkundige van de thuiszorg u voor een afspraak om langs te komen. Voor de diensten van de verpleegkundigen van de thuiszorg betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage volgens de AWBZ-regeling. Om de overige kosten vergoed te krijgen, is een ‘indicatiestelling’ nodig. Dit gebeurt telefonisch in de eerste week dat u weer thuis bent. Het telefoonnummer van de specialistisch verpleegkundigen van de thuiszorg in uw woonplaats staat hieronder aangekruist:

O  Specialistisch Team Midden Nederland (STMN): (030) 263 27 68.

O  RIVAS zorggroep: (0183) 64 44 44 of (0183) 69 27 77. Vraag naar het Ambulant 

     Verpleegtechnisch Team.

O  Thuiszorgtechnologie Team Midden Holland (TTMH): (0182) 59 45 00.

O  Zorgcentrale St. Thuiszorg en maatschappelijk werk Rivierenland: 0900-84 33    

   (0,10 eurocent per minuut). Vraag naar het Team Gespecialiseerde Verpleging (TGV).

Toon meer over specialistisch verpleegkundige

Hoe leegt u de balk?

Het legen van de balg heeft u op de afdeling al met de verpleegkundige geoefend. Boven en onder de balg zit een klem. Deze klem gebruikt u bij het legen en het opnieuw vacuüm maken van de balg. De balg moet u legen voordat hij helemaal is uitgezet. Het is verstandig om hiervoor vaste tijden aan te houden, bijvoorbeeld elke ochtend en elke avond.

Volg onderstaande instructies om de balg te legen:

 • Maak het witte dopje los.
 • Schuif het klemmetje (1) boven de balg dicht.
 • Schuif het klemmetje (2) onder de balg open.
 • Druk nu de balg (3) leeg in het maatpotje.
 • Houd de balg (3) samengeknepen en schuif het klemmetje (4) onder de balg weer dicht.
 • Sluit de slang af met het witte dopje.
 • Schuif het klemmetje (5) boven de balg open. De balg is nu weer vacuüm.
 • Meet de hoeveelheid vocht en noteer dit in de kolom hieronder. 
 • Gooi het maatpotje leeg in het toilet en spoel het met water om.
Getekende wonddrain
Getekende wonddrain
Toon meer over hoe leegt u de balk?

Houd de drainproductie bij

In dit schema houdt u dagelijks bij hoeveel wondvocht in de balg zit.

Datum ml ml
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Toon meer over houd de drainproductie bij

Hoe verzorgt u de wond?

 • De wond is gehecht en meestal zitten er ook hechtpleisters op. Deze pleisters worden tijdens uw eerste polikliniekbezoek verwijderd.
 • Thuis is het niet nodig om de wond en de insteekopening te desinfecteren.
 • U mag douchen.
 • Na het douchen plakt u een pleister op de insteekopening.
 • De wond hoeft niet verbonden te worden.
 • U kunt de wond met een verband afdekken als de wond nog lekt of als u dit prettig vindt. Hiervoor krijgt u een verbandrecept mee naar huis. Het is mogelijk dat u de verbandmiddelen zelf moet betalen, afhankelijk van uw verzekering.

Het is niet erg als:

 • de huid rondom de drain iets rood ziet;
 • de kleur van het wondvocht varieert tussen rood, oranje en geel;
 • er stolsels en/of sliertjes in de drain zitten;
 • er minder wondvocht afloopt via de drain dan de eerste dagen;
 • er langs het slangetje wondvocht lekt uit de insteekopening. U kunt dan een gaas rond de drain leggen;
 • het wondgebied verkleurd is door een bloeduitstorting.
Toon meer over hoe verzorgt u de wond?

Wanneer neemt u contact op?

Neem contact op met de specialistisch verpleegkundige van de thuiszorg wanneer:

 • het fors lekt langs de drain;
 • de drain niet meer afloopt;
 • het gebied rondom de oksel flink opzet;
 • de drain geheel of gedeeltelijk uit de wond is gegleden;
 • u boven de 38.5 graden koorts hebt en de wond rood ziet;
 • u vragen heeft of als u ergens ongerust over bent.

Zo nodig komt de specialistisch verpleegkundige bij u thuis langs. De specialistisch verpleegkundigen van de thuiszorg zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Toon meer over wanneer neemt u contact op?

Wie verwijdert de drain?

De specialistisch verpleegkundige komt op de zevende dag na de operatie bij u langs om de drain te verwijderen. Daarvoor spreekt hij of zij een tijd met u af.

 • Na het verwijderen van de drain kan er wondvocht uit de insteekopening lekken, dit is normaal. U kunt dit met pleisters verbinden.
 • Na 1 tot 2 dagen gaat het wondje vanzelf dicht.
Toon meer over verwijderen drain

Vragen

Heeft u na vragen na het lezen van deze informatie? Stel deze dan gerust aan een verpleegkundige of arts. Eenmaal thuis kunt u met uw vragen terecht bij de specialistisch verpleegkundige.

Gerelateerde informatie

Code
CHI 24-AD