Neurologie

Wetenschappelijk onderzoek Neurologie

Neurologie doet veel wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek spitst zich toe op:

  • intra-arteriële trombolyse
  • rusteloze-benensyndroom
  • neurosarcoïdose
  • langetermijneffecten van bestraalde halsvaten
  • pijnmetingen
  • cerebrale emboliedetectie
  • carpaal tunnelsyndroom
  • ulnaropathie
  • polyneuropathie

Daarnaast doet Neurologie onderzoek op veel andere gebieden.

Verder lopen er meerdere fase II- en fase III- onderzoeken naar nieuwe geneesmiddelen voor multiple sclerose, slaapstoornissen en vasculaire neurologie.

Terug naar boven