Nieuws
22 februari 2021

200ste coronapatiënt eerder naar huis met thuismonitoring

200e coronapatiënt thuismonitoring

Mevrouw Itaar is de tweehonderdste coronapatiënt die dankzij thuismonitoring eerder naar huis mag om daar verder te herstellen. In haar vertrouwde omgeving meet zij zelf haar temperatuur en het zuurstofgehalte in haar bloed.

Via de Luscii-app geeft ze dit twee keer per dag door aan ons Covid-thuismonitorteam. In dat team werken medisch studenten samen met onze longartsen. Zij houden onze patiënten goed in de gaten en staan altijd klaar bij vragen. Vooraf wordt bekeken of een patiënt dit zelf wil en hiervoor in aanmerking komt. Het St. Antonius is het eerste ziekenhuis dat de Luscci Covid-19 thuisapp in gebruik nam, sinds april vorig jaar.

Bekijk het filmpje op Youtube.