Nieuws
27 augustus 2020

Actueel nieuws over het coronavirus en Geboortezorg

Hieronder vind je de laatste ontwikkelingen over het coronavirus voor jou als zwangere, kraamvrouw of partner. De veilige zorg voor onze patiënten is onze eerste prioriteit. Omdat de veiligheid van onze patiënten en medewerkers voorop staan en wij de landelijke ontwikkelingen volgen, nemen wij bij Geboortezorg ook maatregelen. We breiden mogelijke versoepelingen rustig uit en hebben 1,5-meteraanpassingen doorgevoerd om het risico op besmetting voor jullie en onszelf zo laag mogelijk te houden.

We geven je graag relevante informatie voordat je ons bezoekt. Daarnaast zijn het voor iedereen bijzondere en onzekere tijden. Zeker wanneer je je op wat voor manier dan ook kwetsbaarder voelt, bijvoorbeeld als zwangere. Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent.

Code oranje

Ben je onlangs op vakantie geweest in een land met code oranje? Of kreeg het land code oranje tijdens jouw verblijf? Als je binnenkort een afspraak bij Geboortezorg hebt of onverhoopt langs moeten komen, laat dit ons dan telefonisch vooraf weten. Zo kunnen wij, indien nog nodig uiteraard, even afstemmen hoe we de beste zorg kunnen leveren op dat moment.

Update 17 augustus: mondkapjes verplicht in de wachtruimtes

Per maandag 17 augustus vragen we onze cliënten en hun eventuele partner (wanneer deze mee mag) een mond-neusmasker te dragen in de wachtruimtes van onze poli’s Geboortezorg. Je mag gerust je eigen mondkapje dragen of anders krijg je er één uitgereikt bij de balie van de polikliniek. Het is daarbij belangrijk dat je het mond-neusmasker op de juiste manier op- en afdoet en dat je er in de tussentijd hygiënisch mee omgaat. Leg het in de spreekkamer niet op het bureau van je zorgverlener en ga er niet (ongemerkt) mee 'spelen' terwijl je in gesprek bent. Lees de instructies vooraf nog eens goed door.
Op de afdeling Geboortezorg is het dragen van een mondkapje niet verplicht, het mag natuurlijk wel als je dat wilt.

Aangezien de incidentie van COVID-19 in de samenleving weer omhoog gaat, zijn wij per maandag 17 augustus op onze afdeling meer te zien zijn met beschermingsmaatregelen, in de vorm van een faceshield of mond/neus masker met een bril. Bij de bevalling zelf zal deze gedragen worden en wanneer wij voor langere tijd de 1,5 meter niet kunnen waarborgen. We doen dit voor jullie en onze veiligheid om zo de best en veiligst mogelijke zorg te leveren!

Bevallen bij St. Antonius Geboortezorg

We willen voorop stellen dat wij er voor je zijn, de verloskundige zorg gaat door zoals altijd. Dus op een veilige manier! Dus of je nu een medische indicatie hebt of komt bevallen met je eigen verloskundige, jullie zijn van harte welkom. Ook kun je voor consult naar ons ziekenhuis komen indien nodig. Patienten met het coronavirus worden in een afgeschermde omgeving gezien en worden bovendien opgenomen op onze andere locatie te Nieuwegein. Voor mogelijke opname van zwangeren of kraamvrouwen met klachten passend bij COVID-19 infectie zijn speciale suites ingericht en zijn wij goed voorbereid.
Voor jou als zwangere is er dan ook geen extra risico om naar Geboortezorg te komen.

Ook pijnbestrijding op de suite is mogelijk. Zo ook een ruggenprik tijdens de bevalling. De anesthesist kan nog steeds komen voor een ruggenprik. Het kan zijn dat er gekozen wordt voor een andere vorm van pijnstilling. Dit zal uiteraard altijd in overleg gaan.

Zwanger, bevallen en het coronavirus kort en bondig

Wil je alles kort en bondig en met beeld lezen, klik dan hier. Heb jij of heeft je partner mogelijk klachten of heb je toch nog een dringende vraag, neem dan vooral contact op met je zorgverlener. Kom niet zomaar met klachten naar ons ziekenhuis of St. Antonius Geboortezorg.

Aangepaste bezoek- en begeleidersregeling Geboortezorg

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, is de bestaande bezoekersregeling aangescherpt bij Geboortezorg. Hoe lastig ook, we vragen jullie voor je eigen veiligheid en die van ons en onze patiënten, om je hier aan te houden. Dit betekent het volgende:

 • Heb je klachten als hoesten, milde verkoudheid, benauwdheid en/of koorts? Meld het dan vooraf.
 • Bij de bevalling is maximaal 1 persoon welkom, over het algemeen zal dit de partner zijn. Bij de bevalling mag in bepaalde, uitzonderlijke gevallen een extra persoon bij de bevalling aanwezig zijn als dit vooraf is besproken met de eigen zorgverlener en/of Geboortezorg.
 • Wij benaderen alle zwangeren en bezoekers met de vraag of zijn griepachtige klachten hebben. Bij klachten of vastgestelde besmetting met het coronavirus worden er veiligheidsmaatregelen genomen. De partner (begeleider) kan dus ook in dat geval bij de bevalling aanwezig zijn.
 • Gezien de herstart van enkele eindstages kan het incidenteel voorkomen dat er een student in de laatste stage van de opleiding bij de bevalling aanwezig is.
 • Er mag 1 persoon op bezoek komen  tussen 14.00 en 20.00 uur. Er mag niet van bezoeker worden gewisseld. Ook deze bezoeker houdt zich aan de algemene richtlijnen.
 • Bezoek dient op de kamer te blijven.
 • De partner is altijd (24/7) welkom, bij voorkeur zonder klachten. 
 • Graag het in- en uitlopen door de partner zoveel mogelijk beperken. Op de afdeling en in de suite graag 1,5 meter houden t.a.v. onze zorgverleners.
 • Voor specifieke gevallen kan overleg gepleegd worden met de behandelaar.
 • De algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM blijven gelden: was je handen regelmatig, hoest en nies in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen en houd 1,5 meter afstand. Volg de instructies in het ziekenhuis t.a.v. stickers, looplijnen etc.

Broertje(s)/zusje(s) zijn welkom!

 • Broertje(s)/zusje(s) is/zijn welkom (zonder klachten!) gedurende maximaal 1 uur tussen 14.00 - 20.00 uur onder begeleiding van de partner of tijdens het bezoekuur onder begeleiding van 1 bezoeker. 
 • Indien van toepassing mogen er dus meerdere kinderen tegelijk op bezoek komen. Echter, geen andere kinderen!
 • Ook de kinderen blijven op de kamer.
 • Het tijdstip van bezoek van het broertje en/of zusje graag afstemmen met de verpleegkundige, rekening houdend met de verzorgingsmomenten.
 • Kinderen mogen uiteraard ook hun moeder een bezoekje brengen indien de moeder is opgenomen maar de baby nog niet is geboren.
 • Wanneer de moeder korter dan 24 uur bij ons verblijft, vragen we eventueel tot thuis te wachten met de kennismaking.

Neonatologie Nieuwegein

Wij vragen jullie onderstaande specifieke afspraken in acht te nemen t.a.v. bezoek aan de afdeling Neonatologie te Nieuwegein.
De ouders zijn altijd welkom, daarnaast 1 persoon tijdens het bezoekuur, mits geen van bovenstaande klachten uiteraard. Broertje(s) en/of zusje(s) zijn welkom in het weekend.

 • Bezoek is welkom tussen 14.00 en 20.00 uur, 1 persoon en geen wisselingen.
 • Graag bij bezoek aan de Neonatologie alleen komen en over de Kinderafdeling (G2) lopen.
 • Bezoek loopt of alleen of met 1 ouder via de Kinderafdeling (G2), niet met zijn drieën over de afdeling lopen.
 • 2x per dag wisselen/naar buiten (inclusief rookpauzes).
 • De ruimte van de moeder-kindsuite (MKS) is voor ouders te gebruiken voor het toilet, daarvoor hoeven jullie niet naar de Kinderafdeling.
 • Ouders kunnen een toegangspas vragen bij de verpleging voor toegang van de moeder-kindsuite. Na gebruik deze pas graag schoonmaken met de beschikbare alcohol.
 • Ouders kunnen gebruik maken van de ouderkamer  voor iets te eten en drinken.Indien rooming-in nodig is, kunnen hierover afspraken gemaakt worden met de verpleging.

Broertje(s) en/of zusje(s) welkom in het weekend

 • Deze zijn welkom in het weekend, graag op afspraak na overleg met de verpleging.
 • Broertje(s)/zusje(s) heeft de waterpokken gehad
 • Uiteraard is het bezoekende kind zonder klachten als verkoudheid, koorts e.d.
 • Broertje(s)/zusje(s) gaat direct naar het nieuwste gezinslid onder begeleiding van een ouder. Na het bezoek de afdeling graag direct weer via de Kinderafdeling verlaten.
 • Andere kinderen zijn helaas nog niet welkom.

Helaas ontkomen ook wij niet aan deze maatregelen. We realiseren ons dat deze maatregelen impact hebben. Om zo goed en veilig mogelijk voor iedereen te kunnen zorgen vragen we jullie medewerking.

Maatregelen polikliniek

Voor jouw én onze veiligheid, moeten we ook voor onze poliklinieken maatregelen nemen om de omgeving zo veilig mogelijk te houden. Dit betekent het volgende:

 • Partners met klachten zoals hoesten, niezen, benauwdheid en/of koorts kunnen helaas niet mee bij de afspraak aan de polikliniek. Graag eventueel buiten het ziekenhuis wachten.
 • Heb je zelf klachten als zwangere? Neem dan eerst contact op met ons. Bij verkoudheidsklachten en koorts kunnen wij dan al maatregelen nemen zodat je niet in de wachtruimte zit en op een aparte kamer gezien kan worden.
 • We vragen je in de wachtruimte van de poli een mond-neusmasker te dragen.
 • Partners mogen mee naar de volgende afspraken:
  • Vitaliteits- of termijnecho
  • 20 weken echo
  • GUO (uitgebreide echo indien nodig)
  • Spoedconsulten

Voor nu betekent dit dat ook echt alleen de partner mee mag bij deze afspraken. Heeft je partner klachten, dan kom je alleen.

 • Bij andere afspraken dan bovenstaande, kom je alleen naar Geboortezorg. Je partner mag ook niet in de wachtruimte wachten. 
 • Er mogen geen naasten of kinderen mee naar afspraken.
 • Gedurende deze bijzondere tijd is kortdurend facetimen of skypen aan het einde van de echo toegestaan. Ook kun je op deze manier de hartslag van jullie kindje aan je naaste laten horen. Uiteraard bieden we jullie graag deze mogelijkheid van meekijken. Het is echter niet mogelijk en niet toegestaan om tijdens het gehele echo-onderzoek gebruik te maken van beeldbellen. In het kader van de AVG is filmen niet toegestaan.
 • Om besmetting te voorkomen hebben wij de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische hulpmiddelen.

Sinds 16 maart worden sommige afspraken op de polikliniek mogelijk uitgesteld of waar mogelijk vervangen door telefonische afspraken. Patiënten voor wie dit geldt, worden van tevoren gebeld hierover. Als patiënten niet gebeld worden, gaat de afspraak gewoon door.

Geen rondleidingen en informatieavond

Op basis van de landelijke richtlijnen en het ziekenhuisbeleid is besloten om in ieder geval tot eind 2020 bijeenkomsten in ons ziekenhuis niet door te laten gaan. Dit betekent helaas dat de rondleidingen bij St. Antonius Geboortezorg voorlopig vervallen. Als Geboortezorg vinden we het jammer dat we de bijeenkomsten moeten annuleren. We realiseren ons dat jullie toch graag een kijkje hadden willen nemen op onze afdeling en de informatie hadden willen ontvangen. Heel veel informatie over onze zorg kun je vinden op deze website. Je vindt er bijvoorbeeld een korte virtuele rondleiding en een praktische presentatie over de route naar en bij Geboortezorg op het moment dat jullie echt bij ons komen bevallen.

Vragen? Stel ze gerust aan je zorgverlener of aan ons. En hopelijk kunnen we jullie op een later moment alsnog verwelkomen bij een rondleiding van Geboortezorg.

Ook onze informatieavond Een goede start vervalt de rest van het jaar. Veel informatie over bijvoorbeeld borstvoeding kun je ook vinden op onze website. Heb je specifieke vragen over borstvoeding dan kun je mailen naar onze lactatiekundigen.

Lees meer algemeen nieuws over het coronavirus

Hartelijk dank voor jullie medewerking en begrip om onze patiënten en onze medewerkers te beschermen! Samen zorgen we zo voor veilige zorg.

Veelgestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Zoals ongetwijfeld bekend, kun je veel informatie vinden op de site van het RIVM. Belangrijke veelgestelde vragen zetten we hieronder op een rijtje.

Ben ik besmet met het coronavirus?
Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?
Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Waar meld ik mij als zwangere als ik klachten heb die kunnen passen bij COVID-19 infectie?
Meld je dan telefonisch bij je verloskundig zorgverlener. Deze zal je adviseren wat te doen.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?
Overleg met je verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?
Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb?
Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in je nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven. Lees hier meer over het geven van borstvoeding t.a.v. het coronavirus.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?
In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

Wat moet ik doen bij zwangerschapsklachten zoals buikpijn of minder leven voelen?
Voor alle klachten waarvoor je normaal ook je verloskundig zorgverlener zou bellen, doe je dat nu ook. Wanneer nodig kun je voor consult naar ons ziekenhuis komen. Wij zijn er voor je en de verloskundige zorg gaat gewoon door zoals normaal, dus op een veilige manier. Patiënten met corona worden in een afgeschermde omgeving gezien en worden verpleegd op onze locatie te Nieuwegein. Voor zwangeren of kraamvrouwen met klachten passend bij COVID-19 infectie zijn speciale suites ingericht. Voor jou als zwangere is er geen extra risico om naar Geboortezorg te komen.

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het virus en zwangerschap.