Nieuwsoverzicht

Alternatief voor bloedverdunners bij hartritmestoornis

St. Antonius Hartcentrum start grootschalig onderzoek

lucas-boersma-ablatie-hartritmestoornissen-8049_beeldbank_klein_1 (1)

Mensen die last hebben van boezemfibrilleren (een hartritmestoornis) hebben meer kans op stolsels die een beroerte kunnen veroorzaken. Zij gebruiken daarom vaak (sterke) bloedverdunners. Niet iedereen verdraagt die medicatie. In dat geval kan het sluiten van het linker hartoor uitkomst bieden. Onder de naam COMPARE LAAO onderzoekt het St. Antonius Hartcentrum dit in de komende 6 jaar bij 600 patiënten, in samenwerking met 14 Nederlandse ziekenhuizen. Bij bewezen effect komt de behandeling in aanmerking voor het basispakket voor verzekerde zorg.

Het linker hartoor is een uitstulping van de linkerboezem van het hart. Mensen met boezemfibrilleren hebben meer kans op het ontstaan van bloedstolsels, die meestal in het linker hartoor ontstaan. Als een stolsel in de bloedbaan komt, kan dat een beroerte (CVA) veroorzaken. Om dat te voorkomen gebruiken veel mensen bloedverdunners. Maar mensen die bijvoorbeeld eerder een bloeding hebben gehad, een vaatafwijking hebben of dialyseren, kunnen deze medicatie soms niet gebruiken. In totaal zijn er in Nederland jaarlijks ongeveer 500-1000 patiënten die baat zouden kunnen hebben bij linker hartoorsluiting.

In dit filmpje(externe link) legt cardioloog en onderzoeksleider prof. dr. Boersma uit hoe dit werkt.

Eenvoudige ingreep

Het sluiten van het linker hartoor is een betrekkelijk eenvoudige ingreep. Via een katheter in de lies wordt een soort parapluutje ingebracht dat het linker hartoor afsluit. Zo kunnen hier geen stolsels meer ontstaan. Deze ingreep wordt al sinds 2010 uitgevoerd in het St. Antonius Hartcentrum. Omdat de behandeling in Nederland nog niet wordt vergoed, is dit tot nu toe alleen nog op kleine schaal uitgevoerd in onderzoeksverband.

Meer kwaliteit van leven, minder kosten

Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is onderzoek op veel grotere schaal nodig. Onderzoeksleider en cardioloog prof. dr. Boersma: “Met dit onderzoek willen we het bewijs leveren dat deze behandeling het verschil maakt ten opzichte van de huidige praktijk van niet-behandelen. Minder risico op beroertes betekent voor deze patiëntengroep meer kwaliteit van leven. Bovendien zijn de zorgkosten na een beroerte hoog, dus als we het aantal beroertes kunnen verminderen betekent dat ook minder kosten voor de maatschappij. Bovenal is ons doel om deze behandeling voor veel meer patiënten toegankelijk te maken.” De coördinatie van het onderzoek is in handen van arts-onderzoeker Marina Huijboom.
huijboom_marina-cardiologie-210128-_mg_5919-low_res_0

Een subsidie van 8 miljoen, toegekend door ZonMW en Zorginstituut Nederland in het kader van Veelbelovende Zorg, maakt dit grootschalige onderzoek mogelijk. Als ook dit onderzoek aantoont dat de linker hartoorsluiting effectief is bij boezemfibrilleren, komt de behandeling in aanmerking voor het basispakket voor verzekerde zorg. Dan zal deze behandeling toegankelijk zijn voor alle patiënten die daar baat bij hebben.

Mensen die mogelijk in interesse hebben in dit onderzoek, kunnen zich aanmelden via hun huisarts of cardioloog. Meer informatie vind je op deze pagina

Terug naar boven