Nieuwsoverzicht

Bevallen in de regio Utrecht

baby_antonius_geboortezorg_0

De NOS heeft vandaag een nieuwsitem over ''te weinig ziekenhuispersoneel voor bevallingen''(externe link).  Graag geven wij het beeld hoe het eruit ziet voor onze regio:

In ziekenhuizen is een toenemende personeelskrapte, met name voor gespecialiseerd verpleegkundigen. Ook in de keten van kraamzorg, verloskundigen en ambulancediensten is er een te kort aan personeel. Zwangere vrouwen en hun partners merken dat helaas ook. Een bevalling kan niet altijd plaatsvinden in het ziekenhuis naar keuze. Meestal lukt het om in de regio Utrecht een ander ziekenhuis te vinden. Op dit moment zijn er ongeveer 100 zwangere vrouwen per maand die bevallen in ziekenhuizen buiten de regio Utrecht.

Sinds de zomer 2018 wordt er in regio Utrecht intensief samengewerkt door eerstelijns verloskundigen, ziekenhuizen, kraamzorg en ambulancedienst. Samen werken we aan een aantal oplossingen. Zo kunnen zorgverleners in het Acuut Zorgportaal zien waar een bevalling kan plaats vinden. Indien een bevalling in het ziekenhuis moet plaatsvinden, ondersteunt de meldkamer van de ambulancedienst (RAVU) de verloskundige om zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te kunnen. De meldkamer houdt real-time bij in welk ziekenhuis een bevalling plaats kan vinden.

De samenwerkende organisaties in de regio Utrecht zorgen ervoor dat bevallende vrouwen altijd ergens terecht kunnen. De personele krapte is helaas niet ineens opgelost; we verwachten dan ook dat deze situatie nog komende maanden zal aanhouden. Onze medewerkers zetten zich dagelijks maximaal in om optimale geboortezorg te leveren.

Eerdere berichtgeving hierover: Regionale aanpak geboortezorg.

Terug naar boven