Nieuwsoverzicht

Echo kan mammografie vervangen bij borstonderzoek

echo

Het standaard laten maken van een mammografie bij een knobbeltje in de borst is in veel gevallen niet langer nodig. Dat blijkt uit onderzoek waar het St. Antonius Ziekenhuis samen met het Radboudumc in Nijmegen en het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar aan meedeed.  Bij 4 op de 5 vrouwen die deelnamen aan de studie was een echo voldoende om borstkanker uit te sluiten. 

“Wanneer vrouwen met klachten aan hun borst(en), bijvoorbeeld een knobbeltje, naar ons ziekenhuis komen voor onderzoek, krijgen ze standaard een mammografie”, legt Elian Wolters, radioloog in het St. Antonius uit. “Mocht aanvullend onderzoek nodig zijn dan krijgen ze daarna nog een echo. Voor deze studie draaiden we het om: we startten met een echo en deden daarna een mammografie.”

En dat leverde een waardevol inzicht op, volgens Wolters. “Uit de studie blijkt dat de echo heel betrouwbaar is: de techniek kan borstkanker uitsluiten met 99,8% zekerheid.” Vier op de vijf vrouwen kon al tijdens de echo gerustgesteld worden. 

Geen röntgenstraling

Aan het onderzoek deden in totaal 2000 patiënten mee, van wie ruim 700 van het St. Antonius. Voor sommige vrouwen is een mammografie geen prettig onderzoek, waarbij de borsten pijnlijk kunnen worden samengedrukt. “Dit onderzoek laat zien dat dit in veel gevallen niet nodig is en dat een echo een heel goed alternatief is. Bovendien wordt hierbij geen röntgenstraling gebruikt.”

Een veelbelovende uitkomst die wellicht ertoe leidt dat in de toekomst een mammografie niet meer de standaard is bij klachten aan de borst. “Dit verschilt natuurlijk per situatie en er moet rekening gehouden worden met de leeftijd van de vrouw, de klacht, het beeld en of de echo voldoende informatie geeft”, benadrukt Wolters.

Voor borstkankerscreening via het landelijk bevolkingsonderzoek kan de echo nog niet worden gezien als potentiële vervanger. Vrouwen die hiervoor een uitnodiging krijgen hebben vaak geen klachten en daarom is het nodig om de borsten allebei helemaal te bekijken, wat beter kan met een mammogram.  

Vervolgstudie

Om te beoordelen of een echo op termijn daadwerkelijk de mammografie kan vervangen bij klachten aan de borst is aanvullend onderzoek nodig. Het St. Antonius is opnieuw een van de deelnemende ziekenhuizen aan deze vervolgstudie. 

Meer weten

Lees meer over onze borstkankerzorg op de pagina van het Borstcentrum.

Terug naar boven