Nieuwsoverzicht

Internationaal certificaat voor ILD Expertisecentrum

wasog_clinic_2gif_2_paint

Het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis is als eerste in Europa gecertificeerd als WASOG-sarcoïdosekliniek. De WASOG is de internationale koepelorganisatie voor sarcoïdose en aanverwante ziektebeelden. Voor de zorgverleners en onderzoekers die zich in het St. Antonius bezighouden met de betreffende ziekten betekent het certificaat dat ze onder de vlag van de WASOG meer mogelijkheden krijgen om wereldwijd met andere expertisecentra samen te werken. Ze kunnen onder meer deelnemen aan de internationale klinische onderzoeken en conferenties die vanuit de WASOG worden opgezet. Voor patiënten met de betreffende ziekten bestaat de hoop dat betere internationale samenwerking leidt tot het ontwikkelen en delen van steeds betere behandelmogelijkheden en zorg op maat.

Wat is sarcoïdose?

Sarcoïdose is een auto-immuunziekte waarbij ontstekingen kunnen ontstaan in verschillende organen en weefsels van het lichaam.

Meer informatie over deze aandoening en de WASOG vindt u op:

Terug naar boven