Nieuwsoverzicht

Koning kijkt alvast vooruit tijdens werkbezoek St. Antonius

bezoek koning

Koning Willem-Alexander bracht op vrijdag 15 december een bezoek aan het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Het werkbezoek stond in het teken van de toekomst van de zorg. De koning sprak met verpleegkundigen en artsen over het belang van passende en hybride zorg en wat nodig is om ook in de toekomst de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Door onder andere vergrijzing doen steeds meer mensen een beroep op de zorg. Tegelijkertijd hebben ziekenhuizen en andere zorginstellingen moeite om aan voldoende personeel te komen. Hierdoor staat de zorg onder druk. Dit vraagt om een andere manier van zorg verlenen. Het St. Antonius doet dit op verschillende manieren.

bezoek koning zorg bij jou

Zorg bij jou

Koning Willem-Alexander werd welkom geheten door bestuurders Monique Valentijn en Luc Demoulin. Zij namen de koning mee naar het medisch servicecentrum (ofwel thuismonitoringscentrum) waar hij sprak over ‘Zorg bij jou’, een initiatief van Santeon. Samen met de andere Santeon ziekenhuizen werkt het St. Antonius op diverse manieren aan zorg thuis of dicht bij de patiënt. Vanuit dit centrum monitoren verpleegkundigen en artsen patiënten op afstand en leveren zij passende zorg thuis.

Patiënten kunnen via een digitale omgeving informatie inzien, zelf gegevens toevoegen en contact opnemen, waardoor ze meer inzicht en regie krijgen over hun eigen gezondheid. “Patiënten zijn eigenlijk allemaal erg tevreden over thuismonitoring”, vertelde Anouk van der Gun, verpleegkundige thuismonitoring, aan de koning. “De meeste patiënten vinden het fijn dat ze minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen en dat we ze op afstand kunnen helpen. Ook voor het ziekenhuis is het fijn, want dankzij thuismonitoring kunnen patiënten eerder naar huis, waardoor er meer plek is voor patiënten die toch moeten worden opgenomen.”

Mission (Im)possible

De koning bezocht ook een verpleegafdeling waar de proef ‘Mission (Im)possible’ is gestart. Verpleegkundigen hebben oplossingen bedacht om de zorg zo te organiseren dat zij meer tijd hebben voor de patiënt, terwijl het werkplezier en de kwaliteit van zorg verbeteren. Dit doen zij door anders te kijken naar de rol- en werkverdeling tussen verpleegkundigen, de inzet van digitale middelen en het betrekken van familie bij de zorg. Melanie Oostrom, verpleegkundige en projectleider van Mission (Im)possible vertelde de koning enthousiast: “Het mooie aan Mission (Imp)ossible is dat wij dit samen met de mensen die het, het meest aangaan vormgeven. We denken dat we de zorg toekomstbestendig kunnen maken door patiënt en naasten de ruimte te geven eigen regie terug te nemen, door efficiënter te werken als verpleegkundigen en mee te gaan met digitaliseren. In dat samenspel geloof ik echt!”

bezoek koning seh

Tot slot ging koning Willem-Alexander langs op onze Spoedeisende Hulp, waar hij meer hoorde over Virtual Fracture Care. Met een app kunnen patiënten thuis zelf aan hun herstel werken en is er een telefonische hulplijn voor als er toch vragen of problemen zijn. Zo hoeven patiënten met een relatief simpele breuk niet meer voor nacontrole naar het ziekenhuis en kunnen ze thuis zelf hun gips doorknippen.

Goede samenwerking

Het bezoek van de koning werd afgesloten met een gesprek over de maatschappelijke uitdagingen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van voldoende kwaliteit te laten zijn. Bij dit gesprek sloten naast zorgverleners ook zorgverzekeraars en de aantredend bestuurder van de Nederlandse Zorgautoriteit aan. Uitkomst van dit gesprek was dat naast goede samenwerking en dezelfde visie ook durf nodig is van zowel artsen en verpleegkundigen als bestuurders. 

We kunnen terugkijken op een bruisende dag en bedanken de koning voor zijn oprechte interesse. Bestuurslid Monique Valentijn: “Het was een energieke dag voor het St. Antonius en Santeon. De koning heeft in een ontspannen sfeer gesprekken gevoerd met zorgprofessionals en bestuurders die enthousiast hebben verteld over de innovaties voor passende en hybride zorg en welke obstakels daarbij komen kijken.”

Terug naar boven