Nieuwsoverzicht

Minister Bruins in de spreekkamer van St. Antonius

Waardegedreven zorg in de praktijk

minister_bruin_in_de_spreekkamer_bij_willem_jan_bos

Op vrijdag 8 november bezocht minister Bruno Bruins van Volksgezondheid ons ziekenhuis. Hij sprak op het najaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Zorgbestuurder (NVZD) dat in ons ziekenhuis werd gehouden en nam daar ook het boek van Douwe Biesma, voorzitter Raad van Bestuur, in ontvangst: "De wittte jas aan de kapstok".

Na afloop van het congres bezocht hij de afdeling Dialyse om van dichtbij te zien en ervaren wat waardegedreven zorg in de praktijk betekent.

Hij sprak met internist-nefroloog Willem Jan Bos, zat een multidicsiplinair overleg bij en sprak in de spreekkamer ook met patiënten.

Het ministerie van VWS ondersteunt (samen met de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg) de ontwikkeling richting met het programma Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022.

Wat is waardegedreven zorg

Dr. Willem Jan Bos stond aan de wieg van waardegedreven zorg bij nierziekten. ‘Wat vindt de patiënt nu écht belangrijk?’ Die vraag staat centraal. Wat is het effect (de toegevoegde waarde) van de geleverde zorg: de uitkomst van de geleverde zorg? Onder leiding van Bos is op internationaal niveau en samen met patiënten bepaald welke uitkomsten voor nierpatiënten het belangrijkst zijn.
Voor nierpatiënten blijkt uit onderzoek dat de meeste waarde gecreëerd wordt door de verslechtering van de nierfunctie te vertragen en gezamenlijk een keuze te maken voor de, voor die specifieke patiënt, best passende behandeling: transplantatie, dialyse (thuis of in het ziekenhuis) of een conservatieve behandeling.

Best passende zorg

Om erachter te komen welke behandeling voor welke patiënt het beste is, worden de uitkomsten van heel veel patiënten gemeten, vastgelegd en vergeleken. Zo weten we wat voor welk soort patiënt, medisch gezien het beste zou passen. Leg daar de wensen van de specifieke patiënt naast en je kunt samen tot een best passende behandelkeuze komen. Tegelijkertijd geeft alle verzamelde data aan zorgverleners inzicht in waar het goed gaat en vooral waar het beter kan. En inzichten zijn weer aanleiding tot nemen van verbeterinitiatieven die de kwaliteit van zorg ten goede komen.

Roep om uitwisseling van data mogelijk te maken

Het waren levendige gesprekken in de spreekkamer tussen de minister en de patiënten. Bruins bevroeg patiënten over de informatie die zij nodig hebben om goed te kunnen beslissen. Inzicht in de vastgelegde data is essentieel als het gaat om waardegedreven zorg. Patiënten van dr. Bos weten dat inmiddels maar al te goed. Universele vraag van patiënten aan de minister was dan ook: "Kunt u er alstublieft voor zorgen dat data beter uitgewisseld kan worden?"

Lees hier meer over waardegedreven zorg in het St. Antonius Ziekenhuis.

Een hier(externe link) lees je meer over het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg.

Terug naar boven