Nieuwsoverzicht

Persoonlijke gezondheidsomgevingen nog vrij onbekend, maar gewenst door patiënten

Afbeelding van een vrouw achter een laptop aan een tafel

Een recent onderzoek onder ons Patiëntenpanel laat zien dat patiënten er veel waarde aan hechten om hun medische gegevens digitaal in te zien. Voor zichzelf, hun naasten en al hun zorgverleners. Ook hebben zij veel belangstelling voor een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), al weten de meesten nog niet precies wat een PGO inhoudt. 

Ziekenhuizen werken er aan om de medische gegevens beschikbaar te maken in Persoonlijke Gezondheidsomgevingen, de zogenoemde PGO’s. Landelijk is het doel dat dit in september 2022 mogelijk wordt. Het St. Antonius werkt hier ook aan mee. 

Een PGO is een app of een website waarin patiënten op een plek hun medische gegevens kunnen bekijken die bij al hun zorgverleners geregistreerd zijn en waaraan zij eigen gegevens kunnen toevoegen, zoals bloeddruk- en bewegingsmetingen. Ook kunnen patiënten in de toekomst via een PGO zelf bepalen met wie zij bepaalde medische gegevens willen delen. 

Om te achterhalen wat onze patiënten nu weten over PGO’s en in hoeverre zij hier belangstelling voor hebben, is recent onderzoek gedaan onder ons Patiëntenpanel. In totaal deden 983 patiënten hieraan mee. 

Belangrijkste bevindingen

U kunt de belangrijkste bevindingen van het onderzoek bekijken in deze infographic of in de samenvatting hieronder lezen. 

Digitale inzage medische gegevens belangrijk

Bijna alle deelnemers vinden digitale inzage in hun medische gegevens belangrijk. De meesten gebruiken Mijn Antonius al actief (84%) en ruim 73% bekijkt de eigen medische gegevens daar regelmatig. Momenteel weet 85% van de patiënten niet wat een PGO precies inhoudt. Slechts 3% heeft een PGO. 

Veel interesse in PGO’s

Deze onbekendheid betekent niet dat er geen interesse is. Integendeel. Na het bekijken van dit korte filmpje is 80% van de deelnemers positief en zegt 62% belangstelling te hebben voor een PGO. Ook ziet meer dan de helft de meerwaarde van een PGO ten opzichte van het portaal Mijn Antonius. Patiënten hebben ook vertrouwen in het gebruiksgemak en de veiligheid van de PGO’s.

Als belangrijkste voordelen noemen deelnemers dat al hun zorgverleners inzage in hun medische gegevens hebben, dat zij zelf met 1x inloggen alle gegevens van alle zorgverleners op 1 plek hebben en dat zij inzage hebben in consultverslagen en brieven.

Iedereen kan zelf een PGO kiezen uit de ca. 30 beschikbare PGO’s. Meer dan de helft van de patiënten zegt graag advies te krijgen over de keuze van een PGO, het liefst van hun huisarts of specialist. 

Wat doen we met de resultaten van het onderzoek? 

De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om goed aan te sluiten op de verwachtingen en wensen van onze patiënten en hiermee de communicatie aan te scherpen. 

Meer weten? 

Terug naar boven