Nieuwsoverzicht

Santeon ziekenhuizen verbeteren zorg rondom heupartrose

heupartrose1

Het afgelopen anderhalf jaar hebben de Santeon ziekenhuizen, waartoe ook het St. Antonius Ziekenhuis behoort, samengewerkt aan verbeteringen in de zorg voor heupartrose. De eerste resultaten van deze werkwijze zijn nu zichtbaar. Een greep uit de resultaten:

Daling in opnameduur

Voor patiënten is het medisch gezien beter om zo kort mogelijk in het ziekenhuis te liggen na een heupoperatie. Ook vanuit kostenperspectief is het beter als de opnameduur zo kort mogelijk is. Door verschillende verbeterinitiatieven is de gemiddelde opnameduur vanwege een eerste heupvervanging met 17 procent teruggebracht.

Vermindering van leefregels voor patiënten

Naar aanleiding van meldingen van patiënten is een inventarisatie gedaan naar de mondelinge en schriftelijke leefregels waaraan patiënten zich na een totale heupprothese moeten houden. Deze bleken soms onnodig beperkend te zijn en er bleken grote verschillen. Door dit met elkaar te bespreken zijn binnen de Santeon ziekenhuizen verbeteringen aangebracht.

Weinig complicaties

Alle Santeon ziekenhuizen laten lage percentages complicaties zien tijdens en na de opname van een totale heupprothese. Zo heeft binnen de Santeon ziekenhuizen 97% van de patiënten geen complicaties binnen 90 dagen na een eerste totale heupoperatie. Daar zijn we trots op. Een resultaat wat we verwachtten en nu ook bevestigd is.

Meer informatie over de aanpak en resultaten van de verbeteringen is te lezen in deze publicatie over heupartrose.

Transparantie

“Als Santeon ziekenhuizen vinden we het belangrijk transparant te zijn over de uitkomsten van onze zorg, Door open te zijn kunnen we leren van elkaar en continu werken aan betere zorg voor onze patiënten”, aldus Pieter de Bey, directeur van Santeon. “Uiteindelijk moet dit leiden tot gesprekken in de spreekkamer tussen arts en patiënt waarin zij gezamenlijk een keuze maken voor de meeste optimale behandeloptie.”

De werkwijze van Santeon

In 2016 zijn de Santeon ziekenhuizen gestart met het actief verbeteren van hun zorg rondom heupartrose door middel van Value-Based Health Care (VBHC) verbetercycli. Artsen, behandelteams én patiënten van de zeven ziekenhuizen werken hierbij open met elkaar samen om sneller en betere uitkomsten voor patiënten te realiseren. Aan de hand van verbetercycli vergelijken verbeterteams in de ziekenhuizen elk halfjaar de uitkomsten van behandelingen en de werkwijze van artsen. Ieder ziekenhuis haalt uit die gesprekken en data de verbeterpunten die ze in hun eigen ziekenhuis oppakken. Samen verbeteren de teams zo de zorg voor heupartrose.

Artsen die samenwerken in Santeon verband zeggen hier het volgende over;

“We analyseren de gegevens van een grote groep patiënten die een kunstheup hebben gekregen. Hierdoor zien we welke factoren bijdragen tot een goed resultaat. Iedere patiënt heeft andere verwachtingen van een kunstheup:  ‘Wil iemand weer lange bergwandelingen kunnen maken of is hij juist tevreden over het resultaat met wandelen achter een rollator zonder pijn?’ Het verzamelen en analyseren van gegevens van alle Santeon-ziekenhuizen levert een grote bijdrage aan het verbeteren van de zorg. In de toekomst hopen we nog sneller het effect van een interventie zoals bijvoorbeeld het aanpassen van pijnmedicatie of leefregels te kunnen zien. Op basis hiervan kan ik samen met de patiënt het behandelingstraject uitkiezen met het beste resultaat!”

Verschillende aandoeningen

Begin dit jaar deelde Santeon de resultaten van borstkankerzorg. Ook op andere aandoeningen werken de Santeon ziekenhuizen samen. Zo zijn voor prostaatkanker, longkanker, nierfalen, darmkanker en CVA ook verbetertrajecten opgezet waarvan te zijner tijd de resultaten worden gedeeld.

Santeon(externe link) is de Nederlandse ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing.
De zeven Santeon ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein.

Terug naar boven