Nieuwsoverzicht

St. Antonius biedt gerichte zorg aan jongvolwassenen met kanker

Afbeelding met in het midden een cirkel met AYA-team St. Antonius Ziekenhuis en daaromheen cirkels met portretfoto's van het AYA-team
Binnen het AYA-zorgteam vervullen de verpleegkundig specialisten een centrale rol.

Het Kankercentrum van het St. Antonius Ziekenhuis maakt sinds kort onderdeel uit van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Door deze samenwerking kan het ziekenhuis jongvolwassenen met kanker leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning bieden die samenhangen met hun medische behandeling.

Elk jaar horen ongeveer 3.900 mensen tussen de 18 en 39 jaar in Nederland dat zij kanker hebben. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak de grip op hun leven. Jongvolwassenen met kanker hebben vaak vragen die specifiek zijn voor hun leeftijd of situatie, bijvoorbeeld over studie, werk of vruchtbaarheid. Bovendien blijkt uit onderzoek dat kankercellen zich anders gedragen in een jongvolwassen lichaam dan in dat van ouderen en kinderen. De medische behandeling dient daarom afgestemd te worden op deze unieke patiëntgroep. Binnen het St. Antonius Kankercentrum is door de specifieke AYA-zorg die wordt geboden aandacht voor deze leeftijdsspecifieke zorgbehoeften. 

AYA-zorgteam

Het AYA-zorgteam van het St. Antonius bestaat uit verschillende zorgprofessionals  die zijn opgeleid om jongvolwassenen met kanker goed te begeleiden. De jongvolwassenen kunnen er in alle fases van hun behandeling terecht met vragen over zaken die (in)direct met hun aandoening en behandeling ervan te maken hebben.

Binnen het zorgteam vervult de AYA-verpleegkundige een centrale rol. Jorien Pruim is een van hen. Als  verpleegkundig specialist Oncologie is zij verbonden aan het AYA-zorgteam van het St. Antonius: “Als een jongvolwassene de diagnose kanker krijgt, heeft dat een enorme impact op alle aspecten van zijn of haar jonge leven en de onbevangenheid. Ik vind het als zorgverlener belangrijk om de AYA hierin te ondersteunen, te begeleiden, naar hem/haar te luisteren en waar ik kan te helpen. Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.” In het team zitten verder een medisch specialist en een maatschappelijk werker. Indien nodig kunnen ook andere professionals, zoals een psycholoog, geestelijk verzorger of diëtiste worden geraadpleegd.

Samenwerking

Het AYA-team van het St. Antonius werkt samen met de AYA-poli van het UMC Utrecht, waar de AYA’s met complexere problematiek terechtkunnen. Het landelijke AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regio’s rondom een universitair ziekenhuis of gespecialiseerd kankerziekenhuis. Zo is leeftijdsspecifieke zorg dus altijd dichtbij. Het zorgnetwerk groeit doordat steeds meer ziekenhuizen zich aansluiten.

Meer informatie over de AYA-zorg in het St. Antonius vindt u op onze website.

Terug naar boven