Nieuwsoverzicht

St. Antonius Ziekenhuis voorbereid op griep

mc-griep-2018

Met een aantal maatregelen bereiden we ons binnen het St. Antonius Ziekenhuis voor op een griepgolf. Met de genomen maatregelen hopen we patiënten sneller op de juiste manier te kunnen behandelen en laten doorstromen naar huis of een vervolginstelling.

Het griepseizoen vorig jaar viel niet mee. Veel patiënten waren lang en ernstig ziek. Wij hebben ons best gedaan om deze zieke patiënten zo goed mogelijk te helpen, maar dat was niet altijd makkelijk. De griep duurde lang en het aantal oudere patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH) nam fors toe. De doorstroom van kwetsbare patiënten, die geen medische reden hebben voor langer verblijf in het ziekenhuis, stokte.

Samen hebben we hard gewerkt om de griep dit jaar beter aan te kunnen; ook werken we samen met de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). Een aantal voorbeelden laat zien dat we nu beter voorbereid zijn, al blijft het spannend hoe zwaar de griepperiode ons dit jaar gaat treffen.

Transferverpleegkundigen SEH

Afgelopen februari zijn we begonnen met het inzetten van transferverpleegkundigen op de SEH. Deze transferverpleegkundigen voorkomen onnodige opnames. Zij reduceren ziekenhuisopnames door patiënten vanaf de SEH zo snel mogelijk over te plaatsen naar een verpleeg- of verzorgingshuis of beter nog: naar huis met eventueel thuiszorg. De triage vindt plaats in nauw overleg met de specialist Ouderengeneeskunde van de VVT. De samenwerking is in vele opzichten een win-winsituatie. Allereerst voor de patiënt zelf maar ook voor het ziekenhuis en de VVT-sector, want zo krijgen we gezamenlijk de patiënten uit de regio snel op de juiste plek.

Winterunits met ‘ketenverpleegkundigen’

Samen met de VVT-sector hebben we geworven voor 'ketenverpleegkundigen’. Deze verpleegkundigen werken eerst in het ziekenhuis op een transmurale winterunit en daarna in de herstel- en revalidatiezorg. De verpleegkundigen bewegen flexibel mee met de pieken van het aantal opgenomen patiënten.

Acht ketenverpleegkundigen zijn begonnen op onze winterunit (8 bedden). Hier verzorgen we patiënten die vervolgzorg nodig hebben. We verwachten dat onze ketenverpleegkundigen eind februari met een aantal patiënten meeverhuizen naar het Haltnahuis in Houten (Zorgspectrum). Een mooi innovatief voorbeeld van regionaal samenwerking, waarmee we met elkaar patiënten tijdens de winterperiode goede, aansluitende zorg te bieden.

Sneltesten op het griepvirus

De afdelingen Medische Microbiologie en Immunologie (MMI) en Spoedeisende Hulp (SEH) van het St. Antonius Ziekenhuis zijn gestart met sneltesten op het griepvirus; de sneltest geeft binnen 30 minuten uitsluitsel. Hiermee wordt voorkomen dat patiënten onnodig in isolatie opgenomen worden.

Ook is het beleid aangescherpt waardoor patiënten al met een à twee dagen uit isolatie kunnen. We reduceren hiermee de beddendruk, in het bijzonder de isolatiekamers waar altijd een groot tekort aan is in de winter. De test bestaat uit een zogenoemde polymerase kettingreactie test (PCR). Tot voor kort gebeurden deze testen alleen op het laboratorium, maar een nieuw apparaat maakt het mogelijk om op beperkte schaal direct aan het bed te testen. Omdat de sneltest kostbaarder is, wordt deze alleen ingezet bij patiënten die opgenomen worden.

Sneller uitslag voor opgenomen patiënten

Binnen het Klinisch Chemisch Laboratorium wordt momenteel kritisch gekeken of de logistiek verbeterd kan worden, zodat in de ochtend de uitslagen van bloedtesten en dergelijke eerder beschikbaar zijn voor patiënten die op een verpleegafdeling liggen.  Voordeel hiervan is dat bij patiënten sneller het juiste beleid ingezet kan worden en dat ze eerder naar huis kunnen.

Meer medewerkers hebben griepprik gehaald

Dit jaar hebben veel meer medewerkers van het St. Antonius zich laten inenten tegen de griep. Het is weliswaar geen garantie, maar het risico op ziek worden en het besmetten van patiënten wordt er aanzienlijk lager door.

Het zijn zo een paar voorbeelden van hoe we het St. Antonius zich heeft voorbereid op een griepgolf in de hoop dat we patiënten sneller op de juiste manier kunnen behandelen en laten doorstromen naar huis of een vervolginstelling. Het blijft spannend hoe ernstig de griepperiode dit jaar wordt, maar we staan er een stuk beter voor om de griep op te vangen.

Regionale samenwerking

Vanaf 19 december is ook een regionaal griepteam actief. De vier ziekenhuizen in de regio Utrecht: St. Antonius, UMCU, Diak en Meander werken daarin samen met de ambulancedienst (Ravu), GGD, Primair Huisartsenposten en IVVU (vereniging van zorgorganisaties ouderenzorg). De coördinatie is in handen van het ROAZ (externe link)(Regionaal Overleg Acute Zorg).

Door in de regio samen te werken proberen we ervoor te zorgen dat grieppatiënten in de regio Utrecht snel de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen.

Terug naar boven