Nieuwsoverzicht

Tweede Kamerleden bezoeken St. Antonius

Werkbezoek corona commissie Tweede Kamer

Zorgverleners in gesprek met kamerleden
Waarnemend voorzitter van de commissie Mariëlle Paul, VVD (rechts in beeld) en Hilde Palland, CDA (links in beeld) in gesprek met zorgverleners van het St. Antonius Ziekenhuis.

Maandag 23 januari ontvingen we in het St. Antonius Ziekenhuis Tweede Kamerleden van de tijdelijke commissie corona. Zij brachten een bezoek aan ons ziekenhuis om inzicht te krijgen in het verloop van de coronacrisis.

Deze tijdelijke commissie heeft van de Tweede Kamer de opdracht gekregen een onderzoeksvoorstel uit te werken voor de opzet van een parlementaire enquête naar het verloop van de coronacrisis in Nederland. Onder andere aan de hand van  verschillende werkbezoeken in het land, proberen zij een goed beeld te krijgen van de verschillende aspecten van de coronacrisis. Eerder was de commissie al in Noordoost-Brabant en Zuid-Limburg. Vandaag bezochten zij Utrecht, waaronder het St. Antonius Ziekenhuis. 

Er kwamen veel onderwerpen aan bod.

Verpleegkundigen van de verpleegafdeling Longgeneeskunde namen de commissieleden even kort mee terug in de tijd. Zij vertelden over de coronazorg op de verpleegafdelingen en het gevoel van toen op de werkvloer. Over de impact van die tijd op de zorgmedewerkers en op patiënten en hun naasten.

Ook werden de commissieleden bijgepraat over de impact op het hele ziekenhuis en de relevantie van transparante samenwerking met andere ziekenhuizen. In korte tijd wist het St. Antonius een digitaal informatiecentrum in te richten om beter inzicht te krijgen in de patiëntstromen en beschikbaarheid van personeel. Ook werd in het St. Antonius gestart met thuismonitoring, wat het mogelijk maakte om coronapatiënten eerder naar huis te laten gaan om daar verder te herstellen.

Het belang van nazorg aan patiënten na een IC-opname had al ver voor corona onze aandacht. In coronatijd heeft het St. Antonius een nazorgpoli voor coronapatiënten opgezet en is veel onderzoek gedaan naar het Post-Intensive Care Syndroom (PICS), fysieke, psychische en cognitieve problemen na een opname op de Intensive Care. Naast dat patiënten veel baat hebben bij de aandacht hiervoor, levert het het ziekenhuis waardevolle inzichten op om de zorg verder te verbeteren. 

Een ander initiatief dat het St. Antonius ten tijde van corona op initiatief van zorgmedewerkers optuigde, is het buddyprogramma. Een noodoplossing vanwege het landelijke tekort aan zorgmedewerkers. Betaalde medewerkers zonder zorgopleiding die verpleegkundigen in de coronatijd ondersteunden met allerlei taken. Nog steeds ontzorgen veel buddy' in ons ziekenhuis verpleegkundigen op de werkvloer. Eén van de buddy's vertelde haar persoonlijke verhaal.

Al met al een boeiende terugblik en waardevolle reflectie op een bijzondere tijd, waarin we naast de vele moeilijke momenten ook positieve ervaringen hebben opgedaan, waar we nog steeds de voordelen van plukken.

Meer informatie over het werkbezoek en de rol van de tijdelijke commissie corona, is te vinden op de website van de Tweede Kamer

Terug naar boven