Nieuwsoverzicht

Ziekenhuiszorg voor patiënten thuis

Thuismonitoring straks voor meer patiënten mogelijk

brandbox-beeldbellen-200703-_mg_1115-bewerkt-a

Thuismonitoring is voor het St. Antonius Ziekenhuis een belangrijk instrument voor de zorg in de toekomst. Het scheelt patiënten een tijdrovend bezoek aan het ziekenhuis en ze kunnen veel nauwlettender gevolgd worden, wat hun gezondheid ten goede komt. Het past bovendien in de langetermijnstrategie van het ziekenhuis om patiënten alleen naar het ziekenhuis te laten komen als dat echt nodig is of als ze dat zelf graag willen. 

Het St. Antonius was in mei vorig jaar het eerste ziekenhuis in Nederland dat thuismonitoring inzette bij de behandeling van Covid-patiënten. Veel van hen konden daardoor onder bepaalde voorwaarden eerder naar huis om daar verder te herstellen. Prettig voor die patiënten én het maakte bedden en zorgmedewerkers vrij voor andere patiënten, die wél dringend de intensieve zorg in het ziekenhuis nodig hadden. Uiteindelijk konden meer dan 400 patiënten* van het St. Antonius thuis hun Covid-behandeling afmaken, op afstand begeleid door zorgprofessionals van het ziekenhuis.

Rust en veilig gevoel thuis

Terwijl Covid (hopelijk) op zijn retour is, geldt voor thuismonitoring het tegenovergestelde. Het St. Antonius gaat er juist op inzetten en de organisatie erop aanpassen. Vanaf een centrale plek in het ziekenhuis gaan gespecialiseerde verpleegkundigen contact onderhouden met patiënten thuis. Zij beoordelen de gegevens van de patiënten en stemmen zo nodig af met de medisch specialist. Ondertussen verblijft de patiënt in zijn eigen vertrouwde omgeving, waar hij beter tot rust komt en zich veilig voelt, wetende dat er op afstand voor hem wordt gezorgd. 

Voor wie

Daar waar het in de corona hoogtijdagen voornamelijk longpatiënten waren, zijn het straks zowel hart-, long- en diabetespatiënten van wie de medische toestand vanuit het ziekenhuis in de gaten wordt gehouden. In de toekomst komen daar nog andere specialismen bij. 

Uiteraard wordt altijd samen met iedere patiënt afzonderlijk besproken of thuismonitoring een optie is. Niet alleen het medisch perspectief is daarbij van belang. De thuissituatie van de patiënt speelt ook en rol en men moet zich er comfortabel bij voelen. 

Continu zorg op maat

Zorg op afstand afstandelijk? Zoals het St. Antonius het voor zich ziet, is deze nieuwe vorm van zorg juist veel meer gericht op iedere individuele patiënt. Ga maar na: nu komt iemand bijvoorbeeld elk half jaar op controle in het ziekenhuis. Met thuismonitoring vindt die controle vrijwel continu plaats. Eventuele wijzigingen in het ziektebeloop worden dus veel sneller gesignaleerd en aangepakt. Dat voorkomt achteruitgang of zelfs een heropname of zwaardere behandelingen. Daarnaast ontstaat in het ziekenhuis ruimte om patiënten, voor wie zorg op afstand geen optie is, intensievere zorg te geven.

Lees hier het artikel in de Volkskrant van 24 september 2021 over digitale zorg. Hierin vertellen onder meer longarts Hans Hardeman en COPD patiënt de heer Van der Linden over hun ervaringen met thuismonitoring.

‘* De analyse van een jaar thuismonitoring in het St. Antonius Ziekenhuis, werd onlangs gepubliceerd in het vooraanstaand wetenschappelijk blad European Respiratory Journal. Hieruit blijkt dat thuismonitoring bij 320 patiënten op een veilige manier gemiddeld 5 opnamedagen bespaarde. Lees de publicatie hier. (Engelstalig)

Terug naar boven