Nieuwsoverzicht

We kunnen patiënten beter helpen als we zorg rondom de patiënt organiseren

Voorvechter waardegedreven zorg benoemd tot hoogleraar

hoogleraar waardegedreven zorg
Paul van der Nat

Waardegedreven zorg betekent dat de zorg rondom de patiënt georganiseerd wordt, gebaseerd op de behoeften van de patiënt zelf. Dit vraagt een andere manier van werken dan tot nu veelal gebeurt. “We moeten meer in multidisciplinaire teams werken, om zo patiënten beter te kunnen helpen en de waarde voor die patiënt centraal te stellen.” Dat zegt programmamanager Waardegedreven zorg in het St. Antonius, Paul van der Nat. Hij is nu benoemd tot hoogleraar Waardegedreven zorg aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. 

In zijn rol als programmamanager in het St. Antonius Ziekenhuis houdt Paul van der Nat zich bezig met het doorontwikkelen en verankeren van waardegedreven zorg in het ziekenhuis.
Om de zorg toekomstbestendig te maken, is verandering nodig: "We hebben onvoldoende zicht op de kwaliteit en kosten van de zorg die we leveren, patiënten ervaren maar al te vaak dat verschillende zorgverleners, afdelingen en organisaties om hun heen niet goed met elkaar samenwerken en we krijgen in de zorg betaald op een manier die alleen maar het leveren van meer zorg stimuleert." 

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid

Het gaat wat betreft Van der Nat om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Daarom gaat hij de komende jaren met zijn onderzoek aan de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc bijdragen aan veranderingen in de organisatie van zorg die ten goede komen aan waardegedreven zorg. "Een belangrijk element van waardegedreven zorg is ook dat we ervaren dat het werkplezier van verpleegkundigen en medisch specialisten erdoor omhoog gaat. Dit element wordt niet vaak genoemd, maar valt niet te onderschatten in een tijd van toenemende werkdruk en personeelstekorten", aldus Van der Nat.

Van der Nat blijft deze leerstoel combineren met zijn rol als programmamanager Waardegedreven zorg in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein. Ook is hij als manager wetenschapsontwikkeling verbonden aan Santeon, het samenwerkingsverband tussen zeven topklinische ziekenhuizen, waaronder het St. Antonius, dat voorloper is op het gebied van waardegedreven zorg in Nederland. Lees er hier meer over.

Lees hier het bericht van het Radboudumc / de Radboud Universiteit over de benoeming van Paul van der Nat tot hoogleraar waardegedreven zorg.

Terug naar boven