Behandelingen & onderzoeken

Norovirus (buikgriep)

Het norovirus is een zeer besmettelijk virus dat een ontsteking van het slijmvlies van het maagdarmkanaal veroorzaakt. In de volksmond wordt dit ziektebeeld vaak buikgriep genoemd. Het heerst met enige regelmaat in het winterseizoen.

Het norovirus kan zich snel verspreiden op plaatsen waar veel mensen samenzijn. Het virus kan daarom in een ziekenhuis grote problemen veroorzaken. Veel ziekenhuispatiënten hebben een verminderde weerstand, waardoor zij gevoeliger zijn voor infecties. Het is daarom belangrijk om verspreiding van het virus in het ziekenhuis zo veel mogelijk te voorkomen.

Hoe wordt het virus overgedragen?

Kort nadat iemand besmet is geraakt, zit het norovirus in de ontlasting en blijft daarin een aantal dagen aanwezig. Besmetting met het virus kan op diverse manieren plaatsvinden:

 • Via handen die na bezoek aan het toilet niet of niet goed zijn gewassen. Daarom is het belangrijk dat u uw handen goed wast na ieder toiletbezoek.
 • Via besmette oppervlakken (bijvoorbeeld deurklinken, lichtknopjes en dergelijke).
 • Via braaksel. Als iemand braakt, kan het virus zich via de lucht verspreiden.

Wat zijn de klachten?

Meestal beginnen de klachten binnen 1 tot 3 dagen nadat iemand met het virus besmet is geraakt. Braken en diarree zijn de meest opvallende verschijnselen.

Het braken is vaak heel heftig en kan erg plotseling optreden. Naast braken en diarree komen ook klachten voor als misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn en buikkramp.

Een besmetting met het norovirus is in de meeste gevallen niet gevaarlijk. In uitzonderlijke gevallen leidt een besmetting met het norovirus tot uitdroging.

Is het virus te behandelen?

Er bestaan geen medicijnen tegen het norovirus. De klachten verdwijnen in de meeste gevallen vanzelf. Het is wel belangrijk dat u voldoende drinkt om uitdroging te voorkomen.

Maatregelen tijdens opname

Om verspreiding van het norovirus in het ziekenhuis te voorkomen nemen we extra maatregelen:

 • U wordt in isolatie (apart van anderen) verpleegd op een eenpersoonskamer.
 • Ziekenhuismedewerkers dragen een schort en handschoenen als zij u onderzoeken of verzorgen.
 • Als u braakt, dragen zij ook een masker voor hun mond en neus.
 • U mag alleen gebruikmaken van het toilet dat de verpleegkundige u heeft aangewezen.
 • Nadat u naar het toilet bent geweest, moet u uw handen goed wassen met water en zeep en daarna de handen goed drogen met een papieren handdoek.
 • U mag uw kamer alleen verlaten na toestemming van de verpleegkundige.
 • Op de afdeling zal extra worden schoongemaakt, vooral in de badkamer en het toilet.

Als u op een kamer ligt of heeft gelegen naast een patiënt die buikgriep heeft dan worden bovenstaande maatregelen ook genomen. U hoeft dan (nog) geen klachten te hebben. U wordt dus uit voorzorg in isolatie verpleegd. Als u geen buikgriep ontwikkelt, dan heffen we de isolatie weer op. Ontwikkelt u wel buikgriep? Dan handhaven we de isolatie, totdat u 48 uur klachtenvrij bent.

Maatregelen behandeling/onderzoek

Het kan zijn dat u tijdens de periode dat u klachten heeft of mogelijk besmet bent, de afdeling moet verlaten voor een onderzoek of behandeling op een andere afdeling in het ziekenhuis.

Vaak kunnen deze onderzoeken of behandelingen gewoon doorgaan. Op de afdeling waar het onderzoek of de behandeling plaatsvindt zullen medewerkers ook extra maatregelen nemen. Uw afspraak voor een onderzoek of behandeling wordt meestal verzet naar het einde van de dag.

Als u heftige klachten heeft, kan de zaalarts besluiten om een onderzoek of behandeling een paar dagen uit te stellen, totdat u weer hersteld bent.

Maatregelen voor bezoekers

U mag bezoek ontvangen. Wel gelden voor uw bezoekers de volgende maatregelen:

 • Uw bezoek moet voor het verlaten van de kamer de handen wassen met water en zeep.
 • Als uw bezoek nog andere patiënten in het ziekenhuis wil bezoeken, dan bezoeken zij u als laatste.
 • Bezoek mag geen gebruikmaken van de toiletten op de afdeling.
 • Bezoek dat zelf buikgriep heeft, komt bij voorkeur niet op bezoek.
 • Beperk het bezoek van kinderen, omdat zij minder een besef van hygiëne hebben.v

Maatregelen thuis

Wanneer u weer thuis bent, hoeft u geen aparte maatregelen te treffen. Wast u wel altijd grondig uw handen (en droog deze goed af), nadat u naar het toilet bent geweest.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u deze altijd stellen aan de infectiepreventieverpleegkundige, de verpleegkundige op de afdeling of aan uw behandelend arts.

Tot slot

We proberen er alles aan te doen om verspreiding van het norovirus in het ziekenhuis te voorkomen door extra hygiënemaatregelen. We beseffen dat sommige maatregelen niet prettig zijn. We hopen echter dat u er begrip voor heeft.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Website

Gerelateerde informatie

Code HYG 06-AD

Terug naar boven