Behandelingen & onderzoeken Nucleaire Geneeskunde

Longscan (long ventilatie + perfusie)

Dit onderzoek heeft twee doelen: het in beeld brengen van de verdeling van lucht over de longen (ventilatie) en de verdeling van bloed over de longen (perfusie)

Het onderzoek kan om verschillende redenen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij chronische longembolieën (verstopping van de longvaten), controle na longembolieën, onbegrepen benauwdheid of voorbereiding voor een operatie.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U kunt dus normaal eten en drinken en eventuele medicijnen innemen zoals u gewend bent.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger? Neem dan ruim voordat het onderzoek plaatsvindt contact met ons op. Als u borstvoeding geeft, dan moet u hier na het onderzoek 24 uur mee stoppen. U kunt wel kolven; de afgekolfde melk kunt u na 24 uur weer gebruiken.

Onderzoek

Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de verdeling van lucht en van bloed in de longen. Beide zijn belangrijk voor het goed werken van de longen. Dit onderzoek laat zien of er plekken zijn waar minder lucht of bloed komt. Het onderzoek gaat als volgt:

  • Op de afgesproken tijd gaat u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde en meldt u zich bij de balie. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
  • Een laborant haalt u op uit de wachtkamer en neemt u mee naar de onderzoekskamer. Hier gaat u op een onderzoekstafel liggen. U krijgt u een radioactieve stof toegediend die de verdeling van bloed over de longen zichtbaar maakt.
  • De toediening van de radioactieve stof gaat via een infuus in de arm. Het plaatsen van het infuus is vergelijkbaar met bloed afnemen. Verder merkt u niets van de injectie. De laborant zal u wel vragen een paar keer diep in en uit te ademen. Hierdoor verdeelt de stof zich beter.
  • Na de injectie worden de foto’s gemaakt. Dit gebeurt terwijl u met de borstkas tegen de camera aan zit. Meestal worden er 6 foto’s gemaakt vanuit verschillende richtingen. Soms zijn 2 foto’s al voldoende. De tijd die voor elke foto nodig is varieert per persoon, meestal zijn er enkele minuten per foto nodig.
  • Bij de foto’s van de verdeling van bloed over de longen hoeft u alleen maar enkele minuten stil te zitten.
  • Om de verdeling van lucht over de longen in beeld te brengen, is het nodig dat u een licht radioactief gas inademt. Dit gas is reukloos en niet schadelijk. U ademt hiervoor in en uit via een mondstuk, waaruit een mengsel van gewone lucht en het gas komt. U krijgt net zoveel lucht binnen als normaal, maar het ademen kan wat zwaarder aanvoelen.
  • De foto’s worden vanuit 4 verschillende richtingen gemaakt. Van elke richting wordt een  doorbloedingsfoto (zonder mondstuk) gemaakt en een luchtverdelingsfoto (met mondstuk).
  • Nadat alle foto’s zijn gemaakt, kijkt de laborant of ze zijn gelukt. Soms is het maken van aanvullende foto’s nodig. De laborant vertelt u wanneer het onderzoek klaar is. Daarna kunt u naar huis.
  • Het totale onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Nazorg

Geen bijwerkingen

Het longonderzoek kent geen bijwerkingen. U kunt na afloop dus gewoon naar huis rijden, fietsen, lopen of met het ov reizen. Ook eten en drinken kunt u doen zoals u gewend bent.

De uitslag zal binnen 7 werkdagen bekend zijn bij de specialist.

Contact met anderen

De hoeveelheid gebruikte straling is klein en verdwijnt snel. Na het onderzoek kunt u normaal omgaan met volwassenen. Kinderen onder de 3 jaar zijn extra gevoelig voor straling. In de 24 uur nadat de radioactieve stof toegediend is, is het daarom beter niet te lang heel dicht bij een jong kind te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat u hem of haar niet langer dan een half uur op schoot houdt. Verder kunt u kinderen gewoon verzorgen. Het is ook aan te raden de eerste 24 uur wat afstand te houden van zwangere vrouwen.

De uitslag is binnen 7 werkdagen bekend zijn bij de medisch specialist.

Gerelateerde informatie

Code NG 20-O

Terug naar boven